Het Scheidsgerecht neemt zijn besluiten bij overeenstemming. Komt gehele overeenstemming niet tot stand, en is een besluit noodzakelijk, dan wordt dit genomen bij meerderheid van stemmen.