De salarisbedragen worden jaarlijks door de Economen van de Bisdommen per 1 januari geïndexeerd volgens de "gemengde index" welke het gemiddelde is van:

a  de Totaal Consumentenprijsindex, werknemersgezinnen met een laag inkomen
b  en het indexcijfer van de CAO-lonen per maand, inclusief bijzondere beloningen particulier bedrijf.

De bedragen worden afgerond op € 0,05.