Afdrukken

Er zijn vastgestelde salarissen voor kerkmusici omdat deze behoren bij de rechtspositieregeling voor kerkmusici. Vastgestelde salarissen kunnen wildgroei voorkómen en gerechtigheid bevorderen.

Als KDOV merken wij hierbij op dat de huidige salarissen verre van marktconform zijn. Dit komt omdat één viering officieel met één klokuur gehonoreerd wordt. In de praktijk besteedt een kerkmusicus ministens drie uren aan een viering (aanwezigheid en voorbereiding) en twee uren per klokuur repetitie. De KDOV strijdt al jaren voor een marktconforme honorering.