Salarissen kerkmusici

De salarisbedragen worden jaarlijks door de Economen van de Bisdommen per 1 januari geïndexeerd volgens de "gemengde index" welke het gemiddelde is van:

a  de Totaal Consumentenprijsindex, werknemersgezinnen met een laag inkomen
b  en het indexcijfer van de CAO-lonen per maand, inclusief bijzondere beloningen particulier bedrijf.

De bedragen worden afgerond op € 0,05.

Jaarlijks worden de salarissen aangepast en verschijnt de salaristabel voor kerkmusici in december/januari op deze website:  salaristabel.

De salarissen categorie I, II en III zijn van toepassing voor bevoegde kerkmusici.

De salarissen categorie A en B zijn van toepassing voor onbevoegden.

Er zijn vastgestelde salarissen voor kerkmusici omdat deze behoren bij de rechtspositieregeling voor kerkmusici. Vastgestelde salarissen kunnen wildgroei voorkómen en gerechtigheid bevorderen.

Als KDOV merken wij hierbij op dat de huidige salarissen verre van marktconform zijn. Dit komt omdat één viering officieel met één klokuur gehonoreerd wordt. In de praktijk besteedt een kerkmusicus ministens drie uren aan een viering (aanwezigheid en voorbereiding) en twee uren per klokuur repetitie. De KDOV strijdt al jaren voor een marktconforme honorering.