Salarissen kerkmusici

Er zijn vastgestelde salarissen voor kerkmusici. Deze salarissen maken deel uit van de door de bisschoppen vastgestelde rechtspositieregeling voor kerkmusici. Vastgestelde salarissen kunnen wildgroei voorkómen en gerechtigheid bevorderen.

Echter de salarissen voor kerkmusici zijn in feite niet marktconform:

  • de adviestarieven voor koordirigenten van Koornetwerk Nederland zijn aanzienlijk hoger dan die van de R.-K. kerk;
  • de voorbereidingsuren van kerkmusici worden nauwelijks tot niet gehonoreerd.

De KDOV blijft streven naar een marktconforme honorering.

De salarisbedragen worden jaarlijks door de Economen van de Bisdommen per 1 januari geïndexeerd volgens de "gemengde index" welke het gemiddelde is van:

a  de Totaal Consumentenprijsindex, werknemersgezinnen met een laag inkomen
b  en het indexcijfer van de CAO-lonen per maand, inclusief bijzondere beloningen particulier bedrijf.

De bedragen worden afgerond op € 0,05.

Jaarlijks worden de salarissen aangepast en verschijnt de salaristabel voor kerkmusici in december/januari op deze website:  salaristabel.

De salarissen categorie I, II en III zijn van toepassing voor bevoegde kerkmusici.

De salarissen categorie A en B zijn van toepassing voor onbevoegden.