Afdrukken

De voordelen van een loondienstverband zijn:

- een vast, regelmatig inkomen
- jaarlijkse salarisaanpassing
- vakantie, verlof
- vakantieuitkering
- sociale verzekeringen
- pensioen
- ontslagbescherming

 De nadelen zijn:

- beperkte flexibiliteit t.a.v. vakantie en verlof
- gezagsverhouding

In de praktijk zijn de nadelen veelal op te heffen met goed overleg.