Het "Rechtspositieregelement Kerkmusici" is in 2000 uitgegeven als deel 4 in de serie Regelingen R.K. Kerkgenootschap Nederland en kan besteld worden bij SRKK Postbus 13049 3507 LA Utrecht, tel. 030 - 2326909, e-mail: bestel@rkk.nl.

Bij uw indiensttreding als kerkmusicus ontvangt u van uw parochiebestuur naast uw arbeidsovereenkomst een exemplaar van het "Rechtspositieregelement Kerkmusici".