Van de KDOV kunnen alle kerkmusici met een Bevoegdheid Kerkmusicus I, II of III lid worden.
Zonder bovengenoemde bevoegdheidsverklaring kunnen ook lid worden allen die in het bezit zijn van:

- het diploma Kerkmuziek afgegeven door de Stichting Nederlands Instituut voor Kerkmuziek, hoofdvak(ken) koordirectie en/of orgel;           

- of het diploma Uitvoerend Musicus Koordirectie van een Nederlands conservatorium of daarmee gelijk te stellen instelling.

- of een diploma Uitvoerend Musicus Orgel van een Nederlands conservatorium of daarmee gelijk te stellen instelling.

- of een bevoegdheidsverklaring, afgegeven door de Commissie Bevoegheidsverklaringen na een door de kandidaat afgelegd examen, afgestemd op de in artikel 2.1 sub c bedoelde normen.