Lidmaatschap van de KDOV

Kerkmusici III kunnen al sinds de jaren tachtig lid worden van de KDOV.

Het lidmaatschap van de KDOV levert u het volgende op:

- uw rechtspositionele belangen worden voortdurend behartigd
- u hebt als kerkmusicus via het KDOV-bestuur een spreekbuis naar het episcopaat
- u bent lid van een RK vereniging die al bijna 100 jaar lang "staat" voor de artistieke benadering van kerkmuziek
- u krijgt informatie over uw eigen rechtspositionele situatie als kerkmusicus
- u krijgt desgevraagd persoonlijk advies over uw arbeidsrechtelijke relatie met uw parochiebestuur
- u krijgt advies over nieuwe werkvormen voor kerkmusici (ondernemerschap, facturatie, BTW, fiscus)
- u krijgt support van het KDOV bestuur bij een arbeidsconflict of bij dreiging daarvan
- informatie over vacatures
- een gratis abonnement op het KDOV-blad en een rondzendbrief
- u krijgt (gratis of gereduceerde) toegang bij lezingen, symposia evenementen (mede)georganiseerd door de KDOV

U kunt lid worden van de KDOV door u aan te melden bij:

Secretaris KDOV
Stephan (S.) van de Wijgert
Croeselaan 345
3521 BV Utrecht
tel: 06 442 97 158
secretaris@kdov.nl

Van de KDOV kunnen alle kerkmusici met een Bevoegdheid Kerkmusicus I, II of III lid worden.
Zonder bovengenoemde bevoegdheidsverklaring kunnen ook lid worden allen die in het bezit zijn van:

- het diploma Kerkmuziek afgegeven door de Stichting Nederlands Instituut voor Kerkmuziek, hoofdvak(ken) koordirectie en/of orgel;           

- of het diploma Uitvoerend Musicus Koordirectie van een Nederlands conservatorium of daarmee gelijk te stellen instelling.

- of een diploma Uitvoerend Musicus Orgel van een Nederlands conservatorium of daarmee gelijk te stellen instelling.

- of een bevoegdheidsverklaring, afgegeven door de Commissie Bevoegheidsverklaringen na een door de kandidaat afgelegd examen, afgestemd op de in artikel 2.1 sub c bedoelde normen.