Lidmaatschap van de KDOV

Kerkmusici III kunnen al sinds de jaren tachtig lid worden van de KDOV.

Het lidmaatschap van de KDOV levert u het volgende op:

- uw rechtspositionele belangen worden voortdurend behartigd
- u hebt als kerkmusicus via het KDOV-bestuur een spreekbuis naar het episcopaat
- u bent lid van een RK vereniging die al bijna 100 jaar lang "staat" voor de artistieke benadering van kerkmuziek
- u krijgt informatie over uw eigen rechtspositionele situatie als kerkmusicus
- u krijgt desgevraagd persoonlijk advies over uw arbeidsrechtelijke relatie met uw parochiebestuur
- u krijgt advies over nieuwe werkvormen voor kerkmusici (ondernemerschap, facturatie, BTW, fiscus)
- u krijgt support van het KDOV bestuur bij een arbeidsconflict of bij dreiging daarvan
- informatie over vacatures
- een gratis abonnement op het KDOV-blad en een rondzendbrief
- u krijgt (gratis of gereduceerde) toegang bij lezingen, symposia evenementen (mede)georganiseerd door de KDOV

U kunt lid worden van de KDOV door u aan te melden bij:

Secretaris KDOV
Gemma (G.M.L.) Coebergh
Korte Begijnestraat 28,
2011 HC Haarlem
tel: 023 - 551 68 77
e-mail: secrkdov@cs.com

Van de KDOV kunnen alle kerkmusici met een Bevoegdheid Kerkmusicus I, II of III lid worden.
Zonder bovengenoemde bevoegdheidsverklaring kunnen ook lid worden allen die in het bezit zijn van:

- het diploma Kerkmuziek afgegeven door de Stichting Nederlands Instituut voor Kerkmuziek, hoofdvak(ken) koordirectie en/of orgel;           

- of het diploma Uitvoerend Musicus Koordirectie van een Nederlands conservatorium of daarmee gelijk te stellen instelling.

- of een diploma Uitvoerend Musicus Orgel van een Nederlands conservatorium of daarmee gelijk te stellen instelling.

- of een bevoegdheidsverklaring, afgegeven door de Commissie Bevoegheidsverklaringen na een door de kandidaat afgelegd examen, afgestemd op de in artikel 2.1 sub c bedoelde normen.