In verband met de pensionering van onze huidige kerkmusicus zijn wij per heden op zoek naar een

Dirigent (m/v)

voor drie koren van de Grote Kerk (Maria Onbevlekt Ontvangen, parochie H. Willibrordus) te Oss.

De dirigent zal leiding geven aan het Dameskoor, het Herenkoor en de Gregoriaanse Schola van de parochie. Het repertoire bestaat uit de gebruikelijke gezangen en missen ten behoeve van de Rooms Katholieke liturgie (Nederlands, Latijn en Gregoriaans).

De voorkeur gaat uit naar een ervaren dirigent met een (vak)opleiding koordirectie, die liturgisch onderlegd is en kennis heeft van de nieuwe uitvoeringspraktijk van het Gregoriaans.
De vacature kan eventueel worden ingevuld door twee personen. In dat geval wordt de vacature bij de Gregoriaanse Schola apart ingevuld.

De repetities vinden plaats op respectievelijk maandagmiddag, maandagavond en donderdagavond.
Van de dirigent wordt verwacht dat deze minimaal drie zondagen per maand en daarnaast op de gebruikelijke feest– en gedenkdagen beschikbaar is.

De Grote Kerk is de centrale kerk van de stad Oss en kent een rijke, vanuit de traditie gegroeide liturgie.

De parochie beschikt over een beroepsorganist.

Een proefdirectie is onderdeel van de selectieprocedure.

Bij overeenstemming starten we graag met een proefperiode van drie maanden.

Honorering is conform de richtlijnen van het bisdom.

De functie kan zowel met een ‘overeenkomst van opdracht’ als in ‘loondienst’ worden aanvaard.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres.

Uw sollicitatie kunt u richten aan ‘Kerkbestuur parochie H. Willibrordus’ en per e-mail verzenden aan info@parochiewillibrordus.nl onder vermelding ‘sollicitatie’.

Reacties zien wij graag tegemoet voor 3 oktober 2022.