In verband met de pensionering van onze huidige kerkmusicus zijn wij met ingang van 1 juli 2022 op zoek naar een

                                        Dirigent/Organist

voor het koor Cantemus Domino

Cantemus Domino is het rouw- en trouwkoor van de parochie. Het koor telt ongeveer 20 leden. Naast de eigentijdse kerkmuziek, drie- en vierstemmige missen, zingt het koor ook gregoriaanse gezangen en oude polyfone kerkmuziek.

Taakomschrijving

Het wekelijks repeteren met en dirigeren van het koor. Het in overleg met de voorganger voorbereiden van de liturgie voor de betreffende uitvaart of van het betreffende huwelijk.

De wekelijkse repetities zijn op maandagmiddag van 13.15 uur - 15.15 uur.

Daarnaast vinden dus de uitvaarten/huwelijken plaats. Dat gaat gemiddeld om 125 uur per jaar.

In de repetitieruimte staat een één klaviers mechanisch orgel met aangehangen pedaal, gebouwd door Verschueren Heythuysen BV Ittervoort en onlangs gereviseerd. Tevens is een piano beschikbaar. 

Op de koorzolder van de H. Nicolaaskerk staat een drie klaviers instrument met pedaal van Johannes. Beneden in de kerk staat een piano. 

In de schoolvakanties wordt niet gerepeteerd maar is ( een gedeelte) van het koor wel beschikbaar voor ondersteuning bij de uitvaarten/huwelijken.

De Kerkmusicus heeft regelmatig overleg met het koorbestuur.

Om de kwaliteit van de kerkmuziek te stimuleren en onderhouden wordt jaarlijks een impulsdag stemvorming en koorvorming in de parochie georganiseerd.

Het organiseren van deze jaarlijkse impulsdag stemvorming en koorvorming en het stimuleren en faciliteren van vorming en toerusting wordt voor en in overleg met alle koren een van de taken van de Kerkmusicus.

Wij verwachten van de Kerkmusicus goede kennis van en betrokkenheid bij de Katholieke Liturgie en affiniteit met Latijnse en Nederlandstalige Liturgische gezangen.

Wij vragen het Praktijkdiploma Kerkmuziek, zowel koordirectie als orgel Niveau II

De honorering is volgens het Rechtspositie Reglement Kerkmusici (organisten & dirigenten) in Bisdommen van de Rooms-Katholieke kerkprovincie Nederland

De inzet van de Kerkmusicus vindt plaats middels een overeenkomst van opdracht.

Belangstelling? Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw I.C. Vooijs, telefonisch bereikbaar onder nummer 06-53315175.

Uw belangstelling kunt u binnen 14 dagen na het verschijnen van deze advertentie schriftelijk kenbaar maken middels ineke.vooijs@gmail.com  

Voor nadere informatie over de parochie wordt u van harte uitgenodigd de website te bezoeken: www.nicolaasparochiezoetermeer.nl