De parochie HH. Petrus en Paulus in Leiden zoekt met ingang van 1 maart 2022 voor het Hartebrugkoor van de Hartebrugkerk aan de Haarlemmerstraat 106 te Leiden een


                                             enthousiaste dirigent M/V

 

Het Hartebrugkoor is een liturgisch, gemengd koor met 33 leden (8S 11A 7T 7B) en werkt met een professionele organist. In de Hartebrugkerk zijn wekelijks goed bezochte vieringen. Het is een levendige geloofsgemeenschap met bezoekers van allerlei nationaliteiten. Het Hartebrugkoor ondersteunt de vieringen elke eerste en derde zondag van de maand en zingt tijdens de feestdagen. Op de tussenliggende zondagen zingt de schola (onderdeel van het koor) de vaste gregoriaanse gezangen. Ook geeft het koor jaarlijks een kerstconcert (gepland 19 december 2021) en incidenteel enkele kleinere optredens. Het Hartebrugkoor repeteert wekelijks, nu op woensdagavond van 19.30 – 22.30 uur, waarna nazit.

 

Wij zoeken iemand die:

  • Kennis heeft van de kerkmuziek, waaronder gregoriaanse gezangen (bij voorkeur in bezit van bevoegdheidsverklaring II kerkmuziek/koordirectie of daarvoor studerend).
    Het koor zingt Latijnse missen uit de afgelopen eeuwen en van hedendaagse componisten, daarnaast motetten in alle moderne talen en indien gewenst door de voorganger Nederlandstalige liederen
  • De repetities op piano kan ondersteunen
  • Goed kan samenwerken
  • Een inspirerende inbreng heeft bij de muzikale vormgeving van de liturgie, in goed overleg met het pastorale team en de organist

 

Aanbod

  • Een enthousiast en kwalitatief goed koor, met een goede sfeer en saamhorigheidsgevoel; voor meer informatie zie de website van het koor: https://hartebrugkoor.nl
  • Een geloofsgemeenschap in de Franciscaanse traditie
  • Honorering conform de richtlijnen van het Bisdom
  • Proefperiode van 1 maart tot 1 september 2022 waarna, bij gebleken geschiktheid, verlenging voor onbepaalde tijd

 

Procedure
De reactietermijn loopt tot 1 januari 2022. Na beoordeling van de sollicitaties zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met de sollicitatiecommissie. Daarna zullen proefrepetities plaatsvinden. Deze repetities zijn gepland op de woensdagen 19 en 26 januari en 2 februari om 20.30 uur.  De aanstelling vindt plaats door het parochiebestuur.

 

Sollicitatie

Uw brief kunt u richten aan het parochiesecretariaat: petrusenpaulusleiden@gmail.com

en in afschrift aan Hanny Slootman: secretarishbk@gmail.com

Voor vragen kun u terecht bij:

Roeland van Velzen  (voorzitter van het koorbestuur) 06 53243159