Logo parochie Sterre der Zee Den Haag Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de huidige kerkmusicus zoekt de parochie Maria Sterre der Zee te Den Haag voor de geloofsgemeenschap H. Jacobus de Meerdere een

KERKMUSICUS (I) M/V

De kerkmusicus bespeelt de orgels en dirigeert de gregoriaanse schola cantorum, het gemengd koor Cantemus Domino en de Sint Jacobuscantorij tijdens eucharistievieringen, uitvaarten, huwelijksvieringen en andere niet-eucharistievieringen. Tevens verzorgt hij orgelconcerten georganiseerd door het Haags Orgel Kontakt.

  • De St.-Jacobuskerk is een rijksmonument en beschikt over twee orgels: hoofdorgel Adema/Maarschalkerweerd (1891/1977/2010, III, 57), altaarorgel Laus/Sloof (2016, II, 16).
  • De Schola Cantorum verzorgt de gregoriaanse ordinarium en/of proprium gezangen tijdens de eucharistieviering op zondag om 10.15.
  • Cantemus Domino is opgericht in 1890 en zingt tijdens de eucharistieviering op zondag om 10.15 uur en op belangrijke liturgische feesten. Het koor heeft een breed repertoire van vierstemmige missen en motetten a capella/met orgelbegeleiding/incidenteel met solisten en instrumentaal ensemble.
  • De Sint Jacobuscantorij verzorgt de Nederlandstalige liturgische gezangen op zondag tijdens de eucharistieviering van 12.00 uur.

Het betreft een zogenaamde gecombineerde functie (dirigent/organist) waarvoor een eerste graad bevoegdheid is vereist conform de Interdiocesane Regeling voor de kerkmuziek.
De kerkmusicus heeft kennis van, inzicht in en affiniteit met de rooms-katholieke liturgie.

Wij bieden de kans om te spelen op monumentale orgels en bij te dragen aan het uitvoeren en ontwikkelen van de traditie van de gezongen Latijnse en Nederlands-talige liturgie met een breed repertoire aan liturgische muziek.

Het betreft een aanstelling voor 7 uur per week exclusief uitvaarten, huwelijken, andere liturgievieringen en orgelconcerten. Zie voor de uitgebreide functie-omschrijving:

www.rkdenhaag.nl/geloofsgemeenschappen/h-jacobus-de-meerdere/koren/

Reactie uiterlijk vóór 1 februari 2020 aan het Parochiesecretariaat, Neuhuyskade 97, 2596 XK Den Haag, tel. 070 820 98 66, e-mail parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl

www.rkdenhaag.nl.