INHOUD

Rechtspositiereglement kerkmusici (dirigenten & organisten) in bisdommen van de R.-K. kerkprovincie Nederland 

Regelingen R.-K. Kerkgenootschap Nederland, nr. 4 Utrecht 2000

R.-K. Kerkgenootschap

ISBN: 90-72567-32-9

Prijs: Euro 3,- (excl. verzendkosten)

Bestellingen: SRKK, Postbus 13049, 3507 LA Utrecht, tel.: 030 2326909, e-mail bestel@rkk.nl

 __________________________________________________________________________ 

Inhoud

Voorbericht 

I           Algemene bepalingen

II          De arbeidsovereenkomst

III          Salariëring

IV         Werktijd

V          Vakantie

VI         Verlof

VII        Ziekte/arbeidsongeschiktheid

VIII       Bijzondere uitkeringen

IX         Wachtgeldregeling

X          Geschillen

XI         Slotbepaling

XII        Overgangsbepaling 

Bijlagen 

I           MODEL-ARBEIDSOVEREENKOMST voor een kerkmusicus in dienst van een   kerkelijke instelling en model-instructie

II          DIOCESANE REGELING SALARIËRING kerkmusicus

III          INTERDIOCESANE REGELING VOOR DE KERKMUZIEK in bisdommen van de R.-K. Kerkprovincie

IV         REGLEMENT van het Bisschoppelijk SCHEIDSGERECHT voor rechtspositionele aangelegenheden