Afdrukken

Medemblik, St. Martinus, kistorgel
En daar staat de complete kist dan in afwachting van de verhuizing naar een plaats vóór in de kerk. Bijgaand een foto van het Henk Klop-orgel, dat in uitgebreide vorm klaar staat om definitief geplaatst te worden als koororgel in de St. Martinuskerk te Medemblik.
Dispositie: Holpijp 8, Prestant 8 en Roerfluit 4. (zie ook KDOV-blad, zomer 2008, blz.25; in Herfst 2008, blz.24, staat, dat het orgel weer terug is naar de St. Martinuskerk van Medemblik). De dispositie is na de verhuizing van Westwoud naar Medemblik hetzelfde gebleven. Maar de Prestant 8' is nu volledig geworden en klinkt geweldig in deze kerk. Verder is een pedalen toegevoegd. Helaas zijn er aanwijzingen dat de kerkmuziek in deze kerk op korte termijn drastisch op de schop gaat….  (BH;RH; juni 2009)

Obdam, St. Victor
Dik Bankras, koster van de Sint Victorkerk in Obdam, is een inzamelingsactie gestart voor de uitbreiding van het orgel in de kerk met drie registers. Het oude hoofdorgel van de Victorkerk is vorig jaar gerestaureerd. Het plan is om dit orgel nu uit te breiden met registers om de klank voller te laten worden. Om dit financieel haalbaar te laten zijn is de koster gestart met het inzamelen van oude en/of buitenlands geld. Zowel munten als briefgeld zijn welkom. Enkele jaren geleden hield Bankras een soortgelijke actie, toen voor een nieuwe kachel. (RH; NHD, 3 febr. ’09)

Inwijding orgel H. Laurentius in Voorschoten
De Laurentiuskerk aan de Leidseweg in Voorschoten is veranderd in een bouwplaats. De de vloer en de achterste kerkbanken bezaaid met onder¬delen van het monumentale Mitterreither/V.d. Brinkorgel. Er wordt met vier man gewerkt om de restauratie van het zes meter hoge orgel in juni af te krijgen.
Het inwijdingsconcert is op 27 september. ,,Dan weten we zeker dat het orgel bespeelbaar is. Want het instrument moet eerst een tijdje acclimatiseren'', zegt secretaris Wim Warmerdam.
De meeste kerkgangers hebben het monumentale orgel van de Laurentiuskerk in Voorschoten in hun leven nog nooit gehoord. Pas onlangs kwam er geld om het al 45 jaar onbruikbare instrument grondig te restaureren. De restauratie kost alles bij elkaar ruim vier ton. Daarvan is inmiddels 330.000 euro binnen, waarvan ruim twee ton van Monumentenzorg. De nog benodigde 70.000 euro hoopt het kerkbestuur te vergaren door een van de 1068 orgelpijpen 'ter adoptie' aan te bieden.
Foto’s over de voortgangvan de restauratie op: www.benhillen.nl en de site van de parochie: http://www.rkvoorschoten.nl/ onder: Orgels.
(BH; april 2009; Leidsch Dagblad)

Restauratie Maarschalkerweerd-orgel in Delft nadert voltooïng!
De ingrijpende restauratie van het Maarschalkerweerd orgel van de Maria van Jessekerk te Delft is bijna afgerond. Op dit moment (juni 2009) is de orgelbouwer Elbertse uit Soest bezig met herintonatie van de 2300 orgelpijpen. Het instrument kreeg geheel nieuwe mechanieken en een Barker voor het Hoofdwerk, naar oorspronkelijk concept uit 1893. Tevens werd een nieuwe speeltafel gereconstrueerd. Na de pneumatisering in de jaren 30 is het nu weer geheel mechanisch!
Het grootste kerkorgel van Maarschalkerweerd zal (na 6 jaar afwezigheid, mede veroorzaakt door de kerkrestauratie) op zaterdagmiddag 24 oktober a.s. om 15:00 uur door de vaste organiste van de kerk Petra Veenswijk feestelijk worden ingespeeld.
De inwijding zal gedurende de Hoogmis van 25 oktober (om 10:30 uur) in aanwezigheid van Bisschop Mgr. A. van Luyn plaatsvinden (uitgevoerd wordt door het parochiekoor “Deo Sacrum” de mis in fis van Widor. Meer informatie op de website: http://members.ziggo.nl/veenswijkorgel/home.html .
(BH; juni 2009)

KDOV-blad Zomer 2009