Afdrukken

Zwaag, St. Martinuskerk
Ter gelegenheid van de uitbreiding met twee registers van het koororgel in de St. Martinuskerk te Zwaag werd op zondag 14 september om 14.30 uur een concert gegeven. Tijdens dit concert werden zowel het grote orgel als het koororgel door de organisten Marianne Habets en Edwin Hinfelaar bespeeld. Aan dit concert werkten ook het St. Martinuskoor en de Michaëlcantorij, beide onder leiding van Gerard Arendsen mee. Bij de ingebruikname van het koororgel, in het voorjaar van 2004, bleek al spoedig dat het als viervoets begeleidingsinstrument voor het gemengd koor niet over voldoende draagvlak beschikte.Orgelbouw Alkmaar heeft hierop een ontwerp gemaakt voor een uitbreiding met twee achtvoets registers, afkomstig van een Pelsorgel uit 1933.

Om de nieuwe registers een passende plaats te bieden moest de kast ingrijpend worden gewijzigd. Verder voorzag het ontwerp in:
- het vergroten van de blaasbalg en de windkanalen
- het wegnemen van de storende elementen uit de oorspronkelijke dispositie, zoals het buiten gebruik stellen van twee koren pijpen van de Ruispijp III sterk en de koppeling I+II+4'. Maart 2007 wordt, onder leiding van Hans Martin, met dezelfde vrijwilligers als in 2004, een begin gemaakt met de uitvoering van het ontwerp. De facelift van de frontpijpen is door Klaas Kapitein verzorgd, die ook de intonatie van de nieuwe registers voor zijn rekening heeft genomen. Het nieuw geplaatste pijpwerk sluit qua klank goed aan bij het bestaande. Het geheel heeft een symfonisch karakter. (RH)
Dispositie:
Manuaal I C / g''': Fluitprestant 8'* Bourdon 8' Prestant 4'.
Manuaal II C / g''': Viola di Gamba 8'* Kwintadeen 8' Roerfluit 4' Octaaf 2'.
Pedaal C / f': Subbas 16', Bourdon 8' transmissie Subbas 16', Prestant 4' transmissie van manuaal I.
Speelhulpen: Koppelingen I+II, P+I, P+II, I+II+16' en tremulant.
Vaste Combinaties: Piano, Forte, Tutti en Automatisch Pedaal.
Tractuur: Elektropneumatisch.

Winddruk manualen: 60 mm waterdruk.
Winddruk pedaal: 65 mm waterdruk.

* nieuwe registers

Inspeling Pels orgel Ottersum
Recentelijk is het Pels orgel (1948) in Ottersum grondig gerestaureerd en vernieuwd.

Op zondag 7 september is tijdens de Eucharistieviering het orgel ingezegend en in een concert officieel ingespeeld door Ton van Eck, KKOR adviseur bij de restauratie.
Zie voor meer informatie: http://www.orgelottersum.nl/ of www.orgelnieuws.nl, 5-9-’08 (RH)

Obdam, St. Victor
Al eerder belichtte ik de restauratie van het Vermeulen-orgel (1921) in de St. Victorkerk te Obdam (KDOV-blad, herfst ’08, blz.24). Op zondag 9 november is dit orgel, na veertig jaar gezwegen te hebben, weer ingewijd tijdens een Eucharistieviering, waarbij Adrianus Kardinaal Simonis speelde, maar ook Ton van Eck (KKOR) en de eigen organist Nico Jansen. De restauratie is verricht door (en onder auspiciën van) Hans Martin van Orgelbouw Alkmaar. Voor meer info: www.orgelbouwalkmaar.nl en www.sintvictorparochie.nl. Bij deze willen we de initiatiefnemers tot de restauratie van harte. (RH)

Raalte, Basiliek
Het Adema-orgel van de R.K. Michaëlkerk in Zwolle is in de Basiliek van Raalte aan een derde leven begonnen. Door de royale akoestiek van de kerk en de intonatie klinkt het orgel mooier dan ooit. De verplaatsing geschiedde door Kaat & Nijhuis uit Kampen. Op 20 september gaf Toon Hagen, organist van de protestantse St.Michaëlkerk te Zwolle, het eerste orgelconcert hierop. (RH; www.orgelnieuws.nl, 8-9-’08)

Amsterdam, H.H. Petrus en Paulus (‘De Papegaai’)
In de R.K. kerk ‘De Papegaai’ is in mei 2008 een nieuw koororgel van de firma Adema’s Kerkorgelbouw opgeleverd. Het orgel kreeg een plaats in één van de nissen in het zuidertransept op de begane grond.
De kerk in de Amsterdamse Kalverstraat beschikte al over een hoofdorgel dat in eerste aanleg werd gebouwd in 1930 als opus 76 van de firma Pels. Het koororgel is nu samen (!) met dit orgel bespeelbaar van een centrale speeltafel beneden in de kerk.
Het Koororgel heeft een elektrische tractuur met sleepladen. Ten behoeve van de superoctaafkoppel zijn lade en pijpwerk uitgebouwd tot g4. Het koororgel staat geheel in zwelkast, behoudens de frontpijpen die zijn genomen uit de Violoncel 8. Als adviseur namens de KKOR was Jos Laus bij dit project betrokken. Voor meer info: orgelnieuws.nl.
(RH; www.orgelnieuws.nl, 18-8-’08)

Hengelo (Ov.), Lambertusbasiliek
Op zondag 12 oktober is het orgel van de St. Lambertuskerk in Hengelo opnieuw in gebruik genomen. Het Vermeulen-orgel (1948) is gerestaureerd en uitgebreid met een vierde klavier door Adema’s Kerkorgelbouw te Hillegom. Adviseur was Ton van Eck.
Op zes achtereenvolgende zaterdagen na de ingebruikname was het orgel te horen in een serie concerten en open orgeldag (8 november). Voor meer info: orgelnieuws.nl. (RH; www.orgelnieuws.nl, 9-10-’08)

Utrecht, St. Jacobus
Het orgel van de gereformeerde Emmauskerk te Vlaardingen is eind oktober overgebracht naar de St. Jacobuskerk te Utrecht. Nico van Duren zal het daar volgend jaar weer gaan opbouwen. (RH; www.kerkorgel.net, 25-10-’08) Voor meer info over dit orgel: www.orgelsite.nl/kerken45/vlaardingen.htm.

Zeist, Emmausparochie
De Emmausparochie te Zeist biedt haar L.Verschueren-orgel (1970) uit Heythuysen te koop aan. Het is een tweeklaviers sleeplade-orgel met elektrische tractuur en verplaatsbare speeltafel. Totaal 9 registers labiaalpijpen incl. Subbas 16’. Breedte 233 cm en hoogte 400 cm. Een taxatierapport van de KKOR is beschikbaar en de vraagprijs is 9.500 euro. Voor informatie en/of bespeling: P.C.M. van der Arend, tel. 030-6918535 of arend@wanadoo.nl  (RH; De Orgelvriend, sept.’08)

KDOV Blad Winter 2008