TrueSound-project afgesloten
Eind januari 2007 is het TrueSound-project afgesloten, een onderzoek naar het messing dat in vroeger tijden in tongwerken van befaamde historische Europese orgels is toegepast. Bij reproductie hiervan kan dit een belangrijke rol spelen bij de restauraties van historische orgels en bij de bouw van nieuwe orgels. Binnen TrueSound werkten wetenschappelijke instituten uit Italië, Duitsland en Zweden samen met orgelbouwers uit Letland, Litouwen, Italië, Zweden en Nederland (Henk van Eeken). Meer bijzonderheden over dit project: http://goart.gu.se/truesound. De Europese Commissie heeft een korte documentaire van dit project laten maken, die te bekijken is via http://www.prospectum.com/truesound.wmv. (RH; De Orgelvriend en De Orgelkrant, april '07)

Etten-Leur, St. Lambertuskerk
De Stichting Bonifatiusorgel Etten-Leur heeft haar activiteiten tot behoud van het Kam & Van der Meulen-orgel (1842) gestaakt vanwege de uitzichtloze financiële situatie. Men kon geen aanspraak meer maken op subsidie en sponsors trokken zich terug. Orgelmaker Henk van Eeken te Herwijnen heeft het orgel overgenomen en zal naar een passende bestemming zoeken voor dit instrument. (RH; De Orgelkrant, maart '07; De Orgelvriend, april '07)

Oosterhout (N.B), R.K. Basiliek St. Jan de Doper
In 1890 leverde de firma Maarschalkerweerd & Zn. een nieuw orgel. De parochie schafte in 1965 een unit-orgeltje aan van de fa. Verschueren (in 1977 vervangen door een tweeklaviers mechanisch orgel, dat werd opgesteld (mèt het koor) vóór in de kerk. De belangstelling voor het oorspronkelijke orgel herleefde in de jaren negentig; in 1999 stelde Jos Laus (KKOR) een restauratierapport op. Nadat het orgel in september 2003 een monumentenstatus kreeg en rijkssubsidie was toegezegd kon men verder. In januari 2005 startte de demontage door de fa. Elbertse uit Soest. Vanaf mei 2006 werd het orgel weer opgebouwd. Op 1 oktober 2006 volgde de inspeling door de eigen organist, Hans Avontuur. Met deze ingebruikname werd een periode van tien jaar kerkrestauratie afgesloten. (RH; De Orgelkrant, maart '07) In 'De Orgelvriend' van mei 2007 wordt door Bart van Buitenen de restauratie uitvoering besproken!

Alkmaar, Don Bosco
In het Bisdomblad van Haarlem, stond een artikel 'Afscheid van een stolpkerk'. Het gaat over de Don Bosco-kerk uit de jaren vijftig van de vorige eeuw, welke architect Kranendonk liet aansluiten bij de streekarchitectuur, waardoor een soort grote stolpboerderij ontstond. De kerk zal echter niet behouden blijven. Het Vermeulen-orgel (met o.a. fascinerende "Spaanse trompetten (chamades) die recht de kerk in steken om de lof van God uit de bazuinen in de nieuwe wijk!") zal ook moeten verdwijnen. De belangrijkste ramen worden gedemonteerd en naar de Jozefkerk overgeplaatst; over het orgel wordt helaas niets vermeld! (RH; Samen Kerk, april '07)

Boxtel, St.-Petruskerk
In maart heeft Verschueren Orgelbouw uit Heythuysen werkzaamheden uitgevoerd aan het mechaniek van het Smits-orgel in de St.-Petruskerk te Boxtel. Dit omdat na de restauratie in 2005 het spelen met gekoppelde klavieren 'te zwaar' werd bevonden. Verschueren heeft nu de diepgang van het Hoofdwerk vergroot en het aangrijpingspunt met het Positief verderweg van de as geplaatst. (RH; De Orgelkrant, april '07)

Lithoijen, H. Remigius
In 2005 nam de parochie van de H. Remigius van Lithoijen haar nieuwe orgel in gebruik. Het instrument verving een rein-pneumatisch orgel met twee klavieren en pedaal dat in 1927 gebouwd was door de firma Vermeulen Alkmaar/Weert. Dat instrument was een schenking van Quirinus van den Brand. Het stond opgesteld aan de zijkant van de koorzolder aan de westkant van de kerk. Het instrument werd in de jaren negentig van de vorige eeuw gesloopt. De registers werden per opbod aan de parochianen verkocht. Van de twee tongwerken werd de Trompet opnieuw gebruikt in een orgel dat de firma Pels & Van Leeuwen bouwde in Taipei (Taiwan). a afbraak van het orgel bediende de parochie zich een tijd lang met een eenklaviers unit-orgeltje van Verschueren. Uiteindelijk besloot met om een nieuw orgel te bestellen bij Klop Clavecimbel- en Orgelbouw in Garderen. Richard de Beer en Leon van den Brand adviseerden de gemeenschap bij het hele proces. De kas is gemaakt van eiken. Het frontontwerp verwijst naar de neo-gotische stijl waarin de kerk is opgetrokken. Het pijpwerk van C-e2 is gemaakt van cederhout en de pijpen f2-f3 van perenhout. Het register Voce Umana is een zwevend gestemde prestant. De windvoorziening staat opgesteld achter het orgel in de sacristie. (C.v.d.Poel in De Orgelkrant, april '07)
HW: prestant 8, Octaaf 4, Quint 2 2/3, Octaaf 2, Voce Umana 8.
BW: Holpijp 8, Gamba 8, Roerfluit 4, Fluit 2, Nasard 2 2/3 D, Terts 1 3/5 D.
Pedaal: Subbas 16
Koppels: P-HW, P-BW, HW-BW, Tremulant BW
Toonhoogte: a1=440 Hz; stemming: naar Neidhardt.

Utrecht, Kathedraal (koororgel)
Op zondag 18 maart 2007 is het startsein gegeven voor de geldinzameling ten behoeve van de plaatsing van een koororgel in de kathedraal van Utrecht. Door de onthulling van een maquette achter in de Sint-Catharinakerk werd de aandacht gevestigd op een nieuw te plaatsen koororgel. Dit naast het drieklaviers Maarschalkerweerdorgel uit 1903, dat blijft staan. Het betreft overigens geen nieuw te bouwen instrument. Voor het koororgel wordt gebruik gemaakt van het originele front, de kasdelen, balg en pijpwerk van een orgel dat in 1911 door Fr. Vermeulen sr. uit Weert is gebouwd voor de Fraters van Tilburg. Met de bouw en plaatsing van het instrument is ruim 400.000 euro gemoeid. De Stichting Kathedrale Koororgel Utrecht, onder voorzitterschap van Wim Peeters, hoopt in 2010 het instrument in gebruik te kunnen nemen. Voor meer info: www.koororgel.nl. (RH; rknieuws.net, 28-3-'07)

Apeldoorn, Mariakerk (Tilburg, Pius X-kerk)
De stichting Een Orgel voor de Mariakerk heeft opdracht gegeven voor de restauratie van het in 1897 gebouwde Pereboom & Leijser-orgel uit de Pius Xkerk in Tilburg. Voor de restauratie is nog 80.000 euro nodig (de overige 240.000 komen van de Rijksdienst en diverse fondsen). Als geldinzameling zullen op de koopzondagen diverse musici/koren concerteren. Het orgel uit Tilburg wordt gerestaureerd door de firma Pels & Van Leeuwen uit Den Bosch. (RH; rknieuws.net, 27-2-'07)

Stein, St.-Martinuskerk
Op 25 maart werd in de St.-Martinuskerk te Stein (L.) een nieuw orgel van de Gebr. Van Vulpen in gebruik genomen. De ingebruikname viel samen met de feestelijkheden rond de juist afgeronde restauratie-werkzaamheden aan de kerk en herinrichting van het kerkinterieur. Het nieuwe Van Vulpen-orgel vervangt een electro-pneumatisch instrument van de Gebr. Vermeulen uit 1939. In 1983 werd dat orgel verplaatst van het oksaal naar een plaats voorin de kerk voor het linker zij-altaar. (RH; www.orgelnieuws.nl, 17-4-'07)
Dispositie Van Vulpen:
Hoofdwerk: Bourdon 16, Prestant 8, Roerfluit 8, Octaaf 4, Fluit 4, Quintfluit 3,
Octaaf 2, Mixtuur IV, Sesquialter II, Trompet 8 B/D.
Nevenwerk: Holpijp 8, Octaaf 4, Fluit 4, Quintfluit 3, Woudfluit 2, Terts 1 3/5.
Pedaal: Bourdon 16 (transmissie) en Prestant 8 (transmissie)
Koppels: HW-NW, P-HW, P-NW
De tremulant is opliggend en voor het gehele orgel.
De 4- en 3-voetsregisters zijn op wisselslepen.

Den Haag, H.H. Martelaren van Gorcum
Het mechanisch pijporgel, gebouwd door Gebr. Vermeulen te Weert in 1993, is te koop, omdat de kerk is opgeheven. Het orgel is in zeer goede staat en wordt nog regelmatig bespeeld. HW, Positief en Pedaal tellen 20 stemmen; het pijpwerk is geplaatst op één lade. (hoogte ca. 600 cm; breedte 480 cm, breedte bank 145 cm). Voor meer info: H. van Ruijven, tel. 06-51828144. (RH; De Orgelvriend, april '07)

Bilthoven, H. Laurentius
Onlangs is de H. Laurentiuskerk te Bilthoven gesloten. Kennelijk moeten er woningen voor in de plaats komen. Op www.kerkorgel.net > orgelbouwnieuws vraagt men zich af wat er nu gaat gebeuren met het Maarschalkerweerd-orgel? Weet een van onze leden hier meer van? (RH)

Orgelbouw Alkmaar - Pels-orgel
Bij Orgelbouw Alkmaar (Hans Martin) is men op zoek naar een nieuwe bestemming voor het Pels-orgel (1969) uit de Exoduskerk in Heerhugowaard. Het orgel, met een milde neobarokklank, komt per 31 december 2007 beschikbaar. Op www.orgelsite.nl/kerken25/heerhugowaard.htm is een afbeelding te vinden en de dispositie. Voor meer interesse: info@orgelbouwalkmaar.nl of organist C. Docter, 072-5713046, cordocter@quicknet.nl. (RH)

Nes aan de Amstel
Op 2 juni werd het gerestaureerde Adema-orgel van de St.-Urbanuskerk feestelijk in gebruik genomen. Toespraken werdem gehouden door de vicevoorzitter van het kerkbestuur en de burgemeester van Amstelveen. Het parochiekoor zong enkele werken en er vond een presentatie van het orgel plaats met klankvoorbeelden. Een groot scherm voor in de kerk bracht hierbij de organist in beeld. Het orgel werd in 1893 gebouwd voor de toen gereedgekomen imposante neo-gotische kerk. Behalve een algehele restauratie werd een Basson-Hobo 8' geplaatst op het Positief, waardoor het instrument nu als voltooid kan worden beschouwd. Het nieuwe register is een kopie van de Basson-Hobo van het Adema-orgel te Workum.

Dispositie:
Hoofdmanuaal: Bourdon 16', Prestant 8', Salicionaal 8',
Holpijp 8', Octaaf 4', Mixtuur 2-4 sterk, Trompet 8..
Positief: Fluit harmoniek 8', Bourdon 8', Viola 8', Vox
Coelestis 8', Fluit harmoniek 4', Piccolo 2', Basson-Hobo 8'
Pedaal: Subbas 16', Octaafbas 8' (beide transmissies).
Zeer uitvoerige informatie over de orgelgeschiedenis van
Nes a/d Amstel (de "Parel van de gemeente Amstelveen", volgens de vicevoorzitter)
en over de restauratie staan in het boekje " Een Adema aan de
Amstel" van de hand van Ton van Eck en Victor Timmer.

KDOV-blad zomer 2007