Afdrukken

Ingebruikname Ypma-orgel St. Nicolaasga
Pasen 2011 is het Ypma-orgel van de parochie te St. Nicolaasga officieel in gebruik genomen. Het is oorspronkelijk afkomstig uit Akersloot. Tijdens de viering wordt het hoofdzakelijk gebruikt voor solospel (o.a. Grand Dialogue van Marchand) en de begeleiding van de volkszang. Organist is Y. v.d. Wal; dirigent Johan Kuipers. De officiële inspeling heeft plaatsgevonden door dhr. T. van Eck op zaterdagmiddag 7 mei.
Johan Kuipers meldt het volgende: “De mensen die het Ypma orgel kenden sinds 1975, waaronder ook Frits Haaze, zijn vol lof over hetgeen door de orgelmakers Bakker en Timmenga is gepresteerd. Het orgel heeft t.a.v. de klank een grote verandering ondergaan. Een ongeveer vergelijk vind ik in het orgel van Dirkshorn (Herv. Kerk) en Langeraar”. (RH; mei 2011)

 

Restauratie orgel St. Josephkerk Haarlem
De restauratie van het Adema -  orgel in de Haarlemse Sint Josephkerk is onlangs voltooid. Adema’s Kerkorgel¬bouw begon met de restauratie in het najaar van 2009.
Het orgel werd in de jaren 1095/1906 gebouwd door P.J. Adema. Daarbij werd gebruik gemaakt van de orgelkast en een deel van het pijpwerk van een eerder orgel uit 1856, gebouwd door Henricus Lindsen. Zo ontstond een instrument met 29 stemmen, verdeeld over Hoofdwerk, Reciet en Pedaal. De tractuur was volgens het pneumatische membraanladesysteem.
In 1947 werd het orgel gerestaureerd door Hubert Schreurs/Adema’s Kerk-orgel¬bouw waarbij een tweetal dispositiewijzigingen werd uitgevoerd. Twintig jaar later werd, opnieuw door Hubert Schreurs, de tractuur geëlektrificeerd en de dispositie gewijzigd.
Het orgel heeft beroemde vaste bespelers gekend: Hendrik Andriessen, die van 1913 tot 1934 organist van de Sint Josephkerk is geweest, en Albert de Klerk, die Andriessen in 1934 opvolgde en ruim zestig jaar titularis is geweest, tot aan zijn dood in december 1998. De huidige titularis is Gemma Coebergh (sinds januari 1999).

De  restauratie is omvangrijk geweest. Windladen, windvoorziening, pijpwerk en tractuur werden volledig gerestaureerd. Tevens werd de dispositie gereconstrueerd, waarbij de situatie van 1906 als uitgangspunt gold, met behoud van de Sesquialter uit 1947. De Vox Humana die in 1947 werd vervangen door genoemde Sesquialter kwam uiteindelijk terecht in het Adema – orgel van de Dominicanenkerk in Zwolle. Een nieuwe Vox Humana kon op basis van dit origineel worden gereconstrueerd. De Quint 3’ werd teruggeschoven naar de oorspronkelijke 6’- basis, waarbij het groot octaaf nieuw is vervaardigd.
De speeltafel werd hersteld op basis van de bewaard gebleven speeltafelkop uit 1947 met karakteristieke melkglazen registerwippers en profileringen. De speeltafel werd gedigitaliseerd met inbouw van een elektronisch setzersysteem.
Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om de pedaalomvang met drie tonen uit te breiden tot f’. Daarvoor werd een nieuwe windlade en aanvullend pijpwerk bijgemaakt.

De huidige dispositie is als volgt:

Hoofdmanuaal
(C – g3)
 Reciet expressief
(C – g3)
Pedaal
(C – f1)
 
Principaal 16’
Bourdon 16’
Prestant 8’
Salicionaal 8’
Fluit Harmoniek 8’
Holpijp 8’
Quint 6’ *
Prestant 4’
Octaaf 2’
Mixtuur 2.3.4.5  *
Cornet 5 st.  *
Trompet 8’ *
Prestant 8’
Viola 8’
Vox coelestis 8’
Bourdon 8’
Quintatoon 8’
Violone 4’
Fluit Harmoniek 4’
Piccolo 2’   *
Sesquialter 2 st.   *
Trompet 8’  *
Fagot- Hobo 8’   *
Vox Humana 8’  *
Contrebas 16’
Subbas 16’
Openbas 8’
Gedektbas 8’
Openfluit 4’
Bazuin 16’  *
Trombone 8’  *
Tutti
Tremolo II
Octaaf aiguë I + II
Octaaf Grave II
Octaaf Grave I + II
Sequencer <
Zweltrede
Sequencer>
P/I
P/II
Combinatiestemmen  I (*)
Combinatiestemmen  II (*)
Combinatiestemmen Pedaal  (*)


Op zondag 15 mei is een presentatieconcert gegeven door Gemma Coebergh, met medewerking van de Schola Cantorum van de Sint Josephkerk.  (GC; Persbericht; Adema orgelbouw; mei 2011)

KDOV-blad Zomer 2011