De jaarvergadering 2023 van de KDOV zal worden gehouden op zaterdag 18 november in en rond de Sint-Jansbasiliek, Brink 31, 9471 AJ  Laren.

Aanvang vergadering om 11.30 u met inloop vanaf 11.00 u. Na de middag is er om 13.30 u een orgelbespeling van het Adema-orgel (twee klavieren vrij pedaal en 3 sprekende registers) door Bas Groenewoud kerkmusicus te Laren. Deelname is alleen mogelijk met aanmelding vooraf vóór 11 november via m.heerink@planet.nl. Graag in de mail ook aangeven of u gebruik wilt maken van de lunch.

BH; 18 september 2023

 

Dit jaar wordt een dubbel jubileum gevierd rond het Willibrordusorgel in de Kathedrale Basiliek Sint-Bavo (KoepelKathedraal) te Haarlem . Niet alleen is het imposante instrument, een van de grootste orgels in ons land en het grootste van Haarlem, 100 jaar geleden in de voormalige St.-Willibrorduskerk buiten de Veste in Amsterdam in gebruik genomen, ook vindt de wekelijkse serie concerten op de nieuwe locatie van het instrument in Haarlem voor de 50ste keer plaats.

Bij de bouw was het ’t plan dat het instrument ooit het grootste van Nederland zou worden. Die positie heeft het nooit bereikt, maar het is wel een bijzonder instrument. Het is ’t enige orgel in ons land dat beschikt over 18 Franse tongwerken. Dat maakt dit instrument bijzonder geschikt voor uitvoering van monumentale Frans-romantische, symfonische en moderne orgelwerken.

Het heeft niet veel gescheeld of het Willibrordusorgel had dit jubileum nooit kunnen vieren.
Nadat in 1966 de St.-Willibrorduskerk werd gesloten en nadat het kerkbestuur het gebouw had verkocht aan een bank die de kerk in de loop van 1969 zou slopen, kon, dankzij een comité waaruit zich kort daarop de Stichting Willibrordusorgel zou vormen, het imposante instrument in februari 1969 op deskundige wijze zorgvuldig worden gedemonteerd en elders worden opgeslagen waardoor het op het nippertje van de ondergang werd gered.
Pas een jaar later werd met het kerkbestuur van de St.-Bavokathedraal en het Bisdom Haarlem overeengekomen dat het Willibrordusorgel in de Kathedrale Basiliek Sint-Bavo zou worden geplaatst. Daar werd het, onder grote belangstelling, op 21 maart 1971 in gebruik genomen.

Net terug uit Rome van hun ad limina-bezoek vorige week, kwamen de Duitse bisschoppen opnieuw samen om te stemmen over een belangrijk dossier voor de Duitse Kerk: het arbeidsrecht.

Wat doe je met de kleuterschoolleidster die na een scheiding hertrouwt? Of met de verloskundige in het katholieke ziekenhuis die de kerk heeft verlaten, of de kerkmusicus in een homoseksueel partnerschap? De katholieke bisschoppen in Duitsland hebben besloten tot een nieuw, liberaler arbeidsrecht. Voor werknemers in katholieke instellingen kunnen de soms ingrijpende hervormingen aanzienlijke gevolgen hebben.

Mensen die voor de katholieke Kerk werken en in een tweede huwelijk of in een homoseksuele relatie leven, hoeven zich in de meeste gevallen niet langer te schrap te zetten voor hun ontslag. De katholieke bisschoppen in Duitsland zijn het eens geworden over het ontwerp van een nieuw, liberaler arbeidsrecht voor de ongeveer 800.000 werknemers van de katholieke Kerk en de welzijnsorganisatie Caritas.

Bron: BH; Katholiek Nieuwsblad; 22 november 2022; https://www.kn.nl/duitsland/een-paradigmaverschuiving-met-grote-gevolgen-duitse-bisschoppen-hervormen-arbeidsrecht/

UTRECHT - Recent kwam in het nieuws dat sommige streams van uitvaarten zonder toestemming en zonder besloten toegang online staan. Daarnaast werd de afgesproken periode waarin de video online zou blijven staan overschreden. Dat leidde tot vragen en klachten van de nabestaanden. In dit nieuwsbericht wordt aandacht gevraagd voor enkele belangrijke onderwerpen die spelen als vieringen worden gestreamd en online gezet.

Toestemming en informeren van nabestaanden:
Zonder voorafgaande toestemming en medeweten van personen die herkenbaar in beeld komen, mogen video-opnames niet verspreid worden. Het is daarom belangrijk om bij de voorbereiding van de uitvaartdienst met de nabestaanden af te spreken of zij willen dat de uitvaart online te volgen is en of ze willen dat de uitvaart daarna alleen terug te kijken is voor een besloten groep mensen of dat zij toestemming geven voor het zien van de video voor iedereen gedurende de afgesproken termijn.

Als de parochie aanbiedt om de uitvaartdienst te streamen moeten bovenstaande onderwerpen een standaard bespreekpunt zijn bij de voorbereiding van de uitvaartdienst.

Privacy instellingen op videoplatform:
Een belangrijk hulpmiddel is het juist toepassen van privacy instellingen op het videoplatform waarop de viering wordt gestreamd.

Een door parochies veelgebruikt platform is YouTube. Net als op veel andere platforms is het mogelijk om video’s op YouTube openbaar te publiceren (zichtbaar voor iedereen), in een besloten groep te delen (alleen via een link te zien en die link is deelbaar) of privé te publiceren (de link waarmee de video kan worden bekeken is privé en de video verschijnt niet op het YouTube kanaal).

Meer informatie over deze instellingen op YouTube is hier te vinden

Toezien op bewaartermijn:
Een bewaartermijn geeft de periode aan waarin de video online blijft staan voor het beoogde doel, namelijk het terugkijken van de uitvaartdienst. De bewaartermijn wordt door het parochiebestuur vastgesteld. Als de bewaartermijn wordt vastgesteld op bijvoorbeeld een maand moet de video na die maand ook daadwerkelijk worden verwijderd. Het is belangrijk om periodiek te controleren of die bewaartermijn ook wordt gehandhaafd.

Bron: BH; 17 april 2023; https://www.rkkerk.nl/avg-nieuws-over-het-streamen-van-uitvaartdiensten/

ETTEN-LEUR - Op het hoogfeest van Christus Koning, zondag 20 november, heeft Michel Gottmer uit handen van pastoor John van der Laer de Pauselijke onderscheiding, Pro Ecclesia et Pontifice, mogen ontvangen. Deze onderscheiding werd hem uitgereikt aan het einde van een feestelijke eucharistieviering waarin door het Lambertuskoor o.l.v. Ad Vergouwen de nieuwe door Ad gecomponeerde Lambertusmis werd gezongen.

Paus Franciscus heeft Michel deze onderscheiding verleend op grond van zijn jarenlange en grote verdiensten voor de kerkmuziek en de liturgie, in het bijzonder ook in de H. Lambertuskerk behorende bij de H. Mariaparochie. In september jl. vierde Michel nog zijn 60 jarig (!) jubileum als organist in deze kerk.

Bron: BH; 21 november 2022; https://www.internetbode.nl/regio/etten-leur/sport-en-vereniging/376458/pauselijke-onderscheiding-voor-michel-gottmer#

Evensong Festival

Een ‘fresh expression’ voor de choral evensong als kunstvorm - 10 juni 2023  Evensong Festival in de Kloosterkerk (Den Haag)

Het Kloosterkerkkoor (Den Haag) bestaat 100 jaar, en dat wordt gevierd met een eendaags Festival. Samen met de Stichting Chorale Haganum en onder leiding van artistiek leider Daniel Rouwkema is een veelzijdig en interessant programma ontwikkeld waar de evensong als artistieke kunstvorm onder de aandacht zal worden gebracht.

Een choral evensong is een bijna geheel gezongen vesperviering die in een groot deel van de Engelse kathedralen en kapellen dagelijks plaatsvindt. Het is een combinatie van hoogwaardig uitgevoerde koormuziek en eeuwenoud ritueel. Iedereen die belangstelling heeft voor de muzikale, theologische, literaire of historische aspecten van de Anglicaanse traditie van de (dagelijkse) choral evensong is van harte welkom tijdens het festival.

Grote namen uit de Engeland en Nederland zullen de aanwezigen meenemen in de betekenis en potentie van de choral evensong voor Nederland. Op deze manier kan een fresh expression worden gegeven aan de muzikale en literaire rijkdom van de Anglicaanse koormuziek. Barry Rose, die jarenlang cantor en organist in St. Paul’s Cathedral in London was, komt over om ons de kneepjes van het vak te leren. De theologen Sytze de Vries en Pieter Oussoren gaan in op het belang van actuele vertalingen van liederen en psalmen. De artistieke en muzikale leiding is in handen van Daniel Rouwkema, die in Nederland meerdere koren leidt die regelmatig choral evensongs verzorgen. Organist Geerten van de Wetering zorgt voor de begeleiding op het Marcussen-orgel van de Kloosterkerk. En Hanna Rijken, initiatiefnemer van Choral Evensong & Pub in Utrecht gaat in op het feit dat veel mensen die op zondag niet meer naar de kerk gaan, zich laven aan een Evensong. Een echte hype. Of is het toch meer?

Natuurlijk wordt er door iedereen gezongen, heel veel gezongen!

Kom meedoen!

Locatie:                    Kloosterkerk, Lange Voorhout 4, Den Haag.

Wanneer:                 Zaterdag 10 juni 2023, 10:00 tot 18:00

Kosten deelname:     € 27,50 (inclusief lunch, koffie/thee en borrel)

Aanmelding:             https://www.kloosterkerk.nl/evensong-fesitval-10-juni-2023/

 

Internationaal César Franck Concours in Haarlem gewonnen door Rik Melissant

Het 16de Internationaal César Franck Concours, dat plaatsvond op het Willibrordusorgel in de Nieuwe Bavo (KoepelKathedraal) te Haarlem, is gewonnen door de Nederlandse organist Rik Melissant.
Vanwege het tweede eeuwfeest van de geboorte van de componist aan wie dit concours is gewijd bestond het repertoire bij deze aflevering uitsluitend uit werken van César Franck.
Na een selectieronde werden tien jonge organisten met zeven verschillende nationaliteiten toegelaten tot de eerste voorronde van het concours op dinsdag 4 oktober. Helaas meldden zich twee daarvan vlak voor het concours ziek.
Vervolgens selecteerde de jury, bestaande uit Michel Bouvard (F), Petra Veenswijk (NL) en Étienne Walhain, zeven organisten om door te gaan naar de tweede voorronde op donderdag 6 oktober, waarna drie kandidaten werden toegelaten tot de Finale op zaterdag 8 oktober. Voor de Finale moesten de kandidaten alle Trois Chorals van Franck voorbereiden waarna, na afloop van de tweede voorronde, aan ieder een daarvan werd toegewezen. Daarnaast stond de Final op. 21 als verplicht werk op het programma.
De tweede prijs werd toegekend aan de eveneens uit ons land afkomstige Leendert Verduijn en de derde prijs aan Hina Ikawa uit Japan.
De drie prijzen werden uitgereikt door de burgemeester van Haarlem, Drs. J. Wienen, in zijn hoedanigheid van voorzitter van het Haarlemsche Muziekfonds dat het geldbedrag voor de eerste prijs ter beschikking had gesteld.
De publieksprijs, uitgereikt door Prof. Dr. C.A. Davids, voorzitter van de Stichting Willibrordusorgel, ging naar Leendert Verduijn.
Alle finalisten mogen tevens in de komende jaren een concert geven op het Willibrordusorgel, en de winnaar van de eerste prijs tevens op het Smits-orgel van De Duif in Amsterdam.
De jury verklaarde na afloop dat het niveau van de meeste deelnemers opmerkelijk hoog was.

 
De juryleden en de prijswinnaars. V.l.n.r. Petra Veenswijk, Michel Bouvard, Étienne Walhain, Rik Melissant, Leendert Verduijn, Hina Ikawa.
(foto: Koos Schippers)


De prijswinnaars en de voorzitter van het Haarlemsche Muziekfonds.
V.l.n.r.: Leendert Verduijn, Hina Ikawa, Drs. J. Wienen, Rik Melissant.
(foto: Koos Schippers)


De prijswinnaars en de voorzitter van het Haarlemsche Muziekfonds.
Van links naar rechts: Leendert Verduijn, Hina Ikawa, Drs. J. Wienen, Rik Melissant.
(foto: Willeke de Groot)

 

 

De honorering per uur is vastgesteld naar bevoegdheid en naar uitoefening van de gecombineerde dan wel enkelvoudige functie. In de genoemde uurbedragen is de voorbereidingstijd inbegrepen. De honoreringsbedragen op [dienst]uurbasis zijn per 1 januari 2023 met 8,6 % verhoogd [afgerond op € 0,05] en als volgt vastgesteld:

 2023    Dirigent óf organist     Dirigent én organist
   Bev. III  Bev. II  Bev. I    Bev. III  Bev. II Bev. I
Dienstjaren              
1 24,45 28,20 31,70   38,00 43,85 49,85
2 25,05 29,15 32,80   38,80 44,90 51,00
3 25,65 30,10 34,05   39,85 45,95 52,35
4 26,40 31,10 35,35   40,55 46,95 53,65
5 26,95 32,10 36,55   41,20 47,90 54,95
6 27,55 32,95 38,00   41,85 48,90 56,15
7 28,20 33,85 39,15   42,45 49,95 57,45
8 28,85 34,85 40,35   43,00 51,00 58,65
9 29,40 35,70 41,65   43,65 51,95 59,90
10 of meer 30,00 36,55 42,90   44,30 52,85 61,00


Bovenstaande honorering wordt afgeleid van een basistarief per uur voor drie categorieën van vakbekwaamheid (zoals genoemd in de Bijlage III bij het Rechtspositiereglement kerkmusici (Interdiocesane Regeling voor de kerkmuziek in bisdommen van de R.-K. Kerkprovincie.
 
Niveau I: voor deze functie dient de dirigent en/of organist in het bezit te zijn van hetzij het diploma Kerkmuziek afgegeven door de Stichting Nederlands Instituut voor Kerkmuziek, hoofdvak(ken) koor-directie en/of orgel, hetzij het diploma Uitvoerend Musicus Koordirectie en/of Uitvoerend Musicus Orgel van een Nederlands conservatorium of daarmee gelijk te stellen instelling, tezamen met het Praktijkdiploma Kerkmuziek, koordirectie c.q het Praktijkdiploma Kerkmuziek, orgel. 
 
Niveau II: voor deze functie dient de dirigent en/of organist in het bezit te zijn van een Praktijkdiploma Kerkmuziek, koordirectie en/of orgel. 
 
Niveau III: voor deze functie dient de dirigent en/of organist in het bezit te zijn van een bevoegdheidsverklaring, afgegeven door de Commissie Bevoegdheidsverklaringen voor de Kerkmuziek (KDOV), bedoeld in de Interdiocesane regeling voor de kerkmuziek, na een door de kandidaat afgelegd examen, met aantekening voor dirigent en/of organist.

De salariëring van de kerkmusicus, die niet valt onder de hiervoor genoemde bevoegdheid categorieën, maar die een arbeidsovereenkomst heeft gesloten met het bestuur, luidt in 2023 als volgt:

  Dirigent óf organist Dirigent én organist
Groep A 22,90 34,32
Groep B 15,58 22,90


De indeling in groep A of groep B wordt overgelaten aan het overleg tussen bestuur en de kerkmusicus. Voor deze categorie van personen is het Rechtspositiereglement niet van toepassing.  

Indien en voor zover een dirigent en/of organist werkzaamheden in rekening brengt vanuit een eigen onderneming, luiden voornoemde tarieven als richtlijn exclusief B.T.W.

Ten slotte, per 1 januari 2019 is het Rechtspositiereglement voor kerkmusici gewijzigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor het vaststellen van het aantal arbeidsuren van de kerkmusici op wie deze rechtspositieregeling van toepassing is. Voor het berekenen van het aantal arbeidsuren wordt de duur van een zondagse eucharistieviering per 1 januari 2019 gesteld op één uur en een kwartier (75 min.). Tot 1 januari 2019 was dit één uur (60 min.).

EH

Bladmuziek van WJD 2023-lied nu meerstemmig beschikbaar

Op 29 september 2022 verscheen de videoclip met de Nederlandse versie van het Wereld Jongerendag-lied op ‘youtube’. Het WJD-lied werd meerstemmig ingezongen door het jongerenkoor Arrival o.l.v. dirgente Jenneke Oomen uit Wieringerwerf: https://www.youtube.com/watch?v=c3HHPLxEhZ4.
Het resultaat is mede dankzij Jong Bisdom Haarlem-Amsterdam tot stand gekomen. De vertaling is van Gabriel Productions (Cissy Suijkerbuijk). Voor de opname en video tekenen Studio Arnold Mühren in Volendam, de videoshots zijn van Carlo Rikels en de montage is van Christiaan Bos Media.
De Wereldjongerendagen zijn van 26 juli t/m 8 augustus 2023 in Portugal. Met vele ontmoetingen, festivals en reizen zullen dat jaar vele katholieke jongeren de vreugde van het geloof kunnen ervaren: Share the Joy! is het thema. Maar ook voor de ‘thuisblijvers’ zijn er ongetwijfeld activiteiten. Het officiële WJD-lied is in ieder geval nu beschikbaar.

“Há Pressa no Ar” is de titel van het themalied voor de Wereldjongerendagen (WJD) die in 2023 in Lissabon worden gehouden. De titel, die vertaald kan worden met ‘er hangt spanning in de lucht’ en ‘er staat iets te gebeuren’ herinnert aan Maria’s haast om haar nicht Elizabeth te ontmoeten evenals haar “ja” aan de engel Gabriël bij de aankondiging van de geboorte van Jezus.
Op woensdag 27 januari 2021 werd het lied uitgebracht, exact twee jaar nadat paus Franciscus bekend maakte dat de Portugese hoofdstad de gastheer zou worden van de WJD. Jonge mensen uit de hele wereld worden uitgenodigd zich met Maria te identificeren wanneer ze het lied zingen, “zich wijdend aan het dienen, aan de missie en aan de omvorming van de wereld”, zo verklaart de organisatie. De tekst roept ook feeststemming op, net als de vreugde die van Jezus uitgaat, aldus een stukje op de website van het Bisdom Breda.

Voor al dan niet aan de WJD deelnemende jongeren én jongerenkoren is het lied nu ook meerstemmig beschikbaar gekomen. Het lied ‘Sta op en haast je naar hem’ begint eenstemmig, maar kan vanaf het derde couplet meerstemmig (SATB) gezongen worden. Voor het vierde couplet is nog een eveneens meerstemmig geneuriede bridge toegevoegd. Hiermee kunnen enthousiaste jongerenkoren aan de slag, want de tekst is liturgisch gezien voor meer vieringen geschikt.

Er zijn twee verschillende versies van het lied: De officiële én een bewerking van dirigente Jenneke Oomen, die op youtube te horen/zien is. Zij meldt hierover: “We hebben niets toegevoegd, wel met het instuderen en de opname wat noten weggelaten of eenstemmig gezongen, maar die noten heb ik bewust laten staan in de bladmuziekversie die we voor koor gemaakt hebben. En we hebben wel her en der wat foutjes hersteld. De pianopartij is niet in de bladmuziek opgenomen. Daarom ook een algemeen bewerkbaar muziekbestand bijgevoegd naast de pdf. De pianopartijen vanuit de organisatie bevatten niet de modulatie die de begeleidingstrack en het origineel (en dus onze opname) wel hebben.”

Voor meer info over het originele lied verwijs ik u graag naar: https://www.vaticannews.va/en/church/news/2021-01/wyd-2023-lisbon-portugal-ha-pressa-no-ar-mary.html

Ik hoop dat een aantal jongerenkoren dit nieuwe lied op hun programma gaan zetten. Het zou al met al een mooie en welkome uitbreiding van hun repertoire kunnen zijn. Wij danken Cissy Suijkerbuijk en Jenneke Oomen hartelijk voor het gratis beschikbaar stellen van het lied voor op onze website www.kdov.nl. (Ruud Hoogenboom)

Klik hierna voor het downloaden van: 

WJD 2023 - Sta op en haast je naar hem - bladmuziek

WJD 2023 - Sta op en haast je naar hem BEW

1. Lang was de weg. We komen samen aan.
De tijd is gevlogen. En zie ons hier staan.
Met Maria, tot dienen bereid, herhalen wij: 'Ja,
wij volgen de weg van de Heer, onze Vader.
Geroepen als Jezus ons leven te geven aan U,
onze Vader, zo staan wij hier samen,
met wijd open hart.'

Heel de wereld hoort die luide stem:
Hef je handen omhoog. Sta op en haast je naar Hem.
Jezus leeft en laat ons nooit alleen.
Laat de liefde de loop om je heen.

2. Ga met ons mee en leer om mens te zijn:
uniek, met talenten, je kracht en je pijn.
Elk van ons deelt zijn eigen verhaal - zo leren wij zien
hoe liefde de mensen vervult en doet leven.
Vergeet wat geweest is, en hoor wat je hart je vertelt:
komt tot leven! En wees maar niet bang
om zijn weg op te gaan.

3. Kom en ontdek - net als Maria deed –
de grote verrassing, het grote geschenk:
God geeft leven, een leven dat blijft, dat nooit zal vergaan
- het grote geheim, dat de Heer, onze Vader,
van jou en van mij houdt - Maria zingt uit dat de Heer,
onze Vader, de kleinen omhoog heft.
Dus zing met haar mee.

4. Wij gaan op weg, gaan met Maria mee,
met spoed naar de bergen, vertrekken meteen.
Jong en vurig, tot dienen bereid, ontmoeten wij daar
Elisabeth, vol van de Geest. Wij begroeten
Maria, de Moeder, en Jezus haar kind, onze Heer.
Wij begroeten en zegenen ieder
die hoopt op Gods woord.

Bronnen: Nieuwsbrief Jong Bisdom Haarlem-Amsterdam, 29 september 2022;

https://www.bisdomvanbreda.nl/officiele-lied-wereldjongerendagen-2023/

 

BRUSSEL - Orgelkids van het Kerkmuziek Netwerk Nederland is op woensdag 30 november 2022 door de jury van Future for Religious Heritage (FRH) geselecteerd als Religious Heritage Innovator of the Year. Orgelkids brengt kinderen op een zeer aansprekende manier in contact met orgelpijpen: met een orgel bestaande uit 128 houten onderdelen, die de kinderen zelf in elkaar moeten zetten. Eenmaal gebouwd is dit houten orgel in staat om muziek te produceren. De unieke methodiek van Orgelkids is ontstaan in 2009 in Nederland maar is uitgegroeid tot een wereldwijde beweging die aanwezig is in meer dan 20 landen. Orgelkids is begonnen op initiatief van amateurorganist Lydia Vroegindeweij en maakt sinds 2013 onderdeel uit van het Netwerk Kerkmuziek Nederland. 

De prijs werd op 9 mei 2022 gelanceerd met als doel uitmuntendheid te vieren en de beste praktijken in de bescherming, verbetering en promotie van Europees heilig erfgoed te benadrukken. De eerste editie is gewijd aan het thema duurzaamheid, een van de vijf pijlers van het actiekader voor cultureel erfgoed van de Europese Commissie. De vijf geselecteerde projecten illustreren de verschillende facetten van duurzaamheid en laten zien dat innovatie niet digitaal hoeft te zijn. FRH hoopt dat deze opmerkelijke voorbeelden zullen dienen als inspiratie voor de culturele sector en als bewijs van de inspanningen die erfgoedorganisaties leveren om een duurzamere toekomst voor cultureel religieus erfgoed te garanderen. De prijsuitreiking van de religieuze erfgoedvernieuwer van het jaar vindt plaats in Lund, Zweden, op 21 april 2023 tijdens de 2023 FRH Biennial Conference "European Sustainable Religious Heritage".

Bron: BH; 4 december 2022; https://www.frh-europe.org/frh-announces-the-winner-and-finalists-of-the-religious-heritage-innovator-of-the-year/

Algemene Ledenvergadering KDOV: zaterdag 29 oktober 2022.

Als gevolg van een omissie van mij als einderedacteur m.b.t. de herfstuitgave 2022 van het KDOV-blad kan er onduidelijkheid (zijn) ontstaan als het gaat om de datum waarop de Algemene Ledenvergadering 2022 zal plaatsvinden. Mijn excuses daarvoor.
De correcte gegevens zijn: zaterdag 29 oktober 2022 en wel in Tilburg. De uitnodiging daartoe, voorzien van verdere informatie, treft u aan op pagina 4 in het KDOV-blad.

De gedrukte versie kan ik niet meer herstellen; de digitale echter wel. Deze kunt u hier, na inloggen, raadplegen.

Enrico Hurkmans

ROTTERDAM - Op de eerste zondag van de maand vindt traditiegetrouw een evensong plaats in de Laurenskerk te Rotterdam. In de evensong op zondag 4 december biedt Laurens Vocaal de kans aan studenten koordirectie om zich te bekwamen in de rijke Engelse koortraditie. Zij worden in aanloop naar dit optreden begeleid in het kader van de Laurens Kooracademie. Daarmee wil Laurens Vocaal de toekomst van professionele koorzang verstevigen. De evensong is gratis te bezoeken en begint om 19.00 uur.
 
Vooral in de Engelse kerken en kathedralen behoort de evensong nog tot de dagelijkse kerkdiensten. Componisten uit de renaissance tot nu componeerden muziek voor deze beroemde koortraditie. In de evensong van zondag 4 december staan werken van Howells, Radcliffe, Stanford, Monk en Boyce op het programma.  
 
Laurens Kooracademie
Nederland telt maar liefst circa 1 miljoen koorleden. Zowel amateur- als beroepszangers genieten van het samen zingen en laten een groot publiek ervaren hoe goede koormuziek een mens kan raken. Op termijn dreigt er echter een tekort te ontstaan aan goede koordirigenten om deze rijke traditie ook in de toekomst veilig te stellen. Daarom is Laurens Vocaal gestart met de Laurens Kooracademie. Dit veelomvattende en ambitieuze programma is opgedeeld in verschillende fasen. In de eerste fase biedt Laurens Vocaal directiestudenten de kans masterclasses te volgen, onder meer bij koordirigent en docent koordirectie Wiecher Mandemaker. Daarnaast dirigeren de studenten concerten van het Laurens Collegium en Codarts Kamerkoor, waarbij zij ook gecoacht worden door zangprofessionals.
 
Laurens Vocaal
Laurens Vocaal is de nieuwe, overkoepelende familienaam van de drie koren die de organisatie rijk is: de Laurenscantorij, het Laurens Collegium en het Laurens Symfonisch. Het is de missie van Laurens Vocaal om publiek te laten ervaren hoe goede koormuziek een mens kan raken.
 
Laurens Kooracademie in evensong
4 december 2022 19:00 uur
Laurenskerk Rotterdam
 
Howells / Magnificat en Nunc Dimittis
Radcliffe / Preces and Responses
Stanford / Beati Quorum Via
Monk / Hark! A herald voice is calling
Boyce / Come, thou long-expected Jesus
 
Laurens Collegium - koor en coaching
Codarts Kamerkoor
Wiecher Mandemaker - coaching
Hayo Boerema - coaching
cursisten koordirectie
cursisten kerkorgel
 
Toegang vrij, collecte na afloop. 
Meer informatie: https://laurensvocaal.nl/agendas/view/1176

ETTEN-LEUR - Op 18 september staat de Lambertuskerk de gehele dag in het teken van een bijzondere mijlpaal. Op die dag wordt gevierd dat Michel Gottmer 60 jaar organist is van de kerk. Dit wordt in de ochtend gevierd in de dienst, in de middag krijgt de jubilaris een speciaal concert, dat voor iedereen toegankelijk is, namens de parochie aangeboden.

Als Rotterdammer, met Brabants bloed in de genen, kwam hij na zijn studie, zo rond 1960, met zijn ouders in Breda wonen. Muziek, en dan met name orgels, waren al zijn passie. Op de fiets kwam hij van Breda naar Etten om dagelijks te repeteren met het koor en het orgel te bespelen en onderhouden. En nu, ruim 60 jaar later, is hij nog net zo bevlogen als hij over zijn rol als organist spreekt. Een 60-jarig jubileum, je hoort het zelden, maar voor Michel Gottmer is het niet bijzonder. “Ik zat hier goed en had zoveel te doen dat ik ook gewoon niet weg kon.”

Als jonge jongen werd hij vroeger op de fiets al ‘gepakt’ door het geluid van het carillon in Rotterdam. Het was dan ook een eer toen hij door toenmalig burgemeester Odekerke, die hem kende als organist van de Lambertuskerk, gevraagd werd om het carillon in de Van Goghkerk te gaan bespelen. Het was een van de vele bijzondere verrichtingen die hij voor de parochie en het cultuurhistorisch erfgoed voor Etten-Leur heeft gedaan. Zo was hij betrokken bij de restauratie van meerdere orgels in Etten-Leur, bij de kerkkoren en de Cantorij, waarmee hij o.a. in De Sint Pieter in Rome heeft opgetreden.

Akoestiek
Het was de akoestiek van de Lambertuskerk die hem ‘pakte’, “die was zo mooi en bijzonder dat ik daar echt op mijn plek zit. Ik kon niet weg maar hoefde ook niet weg”, vertelt hij ergen is het gesprek. Moeilijker werd het toen hij problemen met zijn ogen kreeg. Het dirigeren van het koor ging niet meer en het lezen van het bladmuziek was ook niet meer mogelijk. Hij moest het vanaf dat moment hebben van zijn gehoor en geheugen. Vermoeiend noemt hij het, met name het automatiseren van de muziek in zijn geheugen was lastig. “En uiteraard van mijn vrouw, zonder haar had ik het niet zolang vol kunnen houden.”

Hij is vereerd met het speciale concert wat hij krijgt aangeboden. Een van de gastspelers is een oud leerling van hem die hij als muziekleraar meenam naar de kerk en af en toe daar zelfstandig mocht spelen. De passie werd overgebracht. Rob Nederlof is inmiddels de stadsorganist van Tilburg en komt samen met Floris Olstwedder, een solo trompettist van het Residentie orkest, op 18 september naar de Lambertuskerk. Samen met Lambert van Eekelen spelen ze voor Gottmer.

En Gottmer zelf? Die zal die ochtend uiteraard in de dienst zelf spelen en hoopt daar nog wel even mee door te gaan. Want muziek, en dan met name orgels en kerkmuziek zijn zijn passie waar hij nog iedere dag mooie en nieuwe dingen in ontdekt.

Door: Yvonne Vermeulen, Krijn ten Hove,   donderdag 8 september 11:53 - 2022 ; BH

Overgenomen van Internetbode/Etten-Leur; https://www.internetbode.nl/regio/etten-leur/370370/michel-gottmer-al-60-jaar-organist-van-de-lambertuskerk