EINDHOVEN - Bij gelegenheid van de voltooiing van de tweede fase van de restauratie van het grote Verschueren-orgel in de Catharinakerk te Eindhoven vindt in het weekend van 24/25 september a.s. een Orgelfestival plaats. Op zaterdag 24 september wordt het festival om 13.00 u geopend met  een experimenteel concert door sopraan Rianne Wilbers en multi-instrumentalist Jornt Duyx. Om 15.00 u brengt Ruud Huijbregts, organist van de kerk en stadsorganist, het derde concert in de serie Franck Integrale. Om 17.00 u klinkt het Requiem van M. Duruflé door Vocaal ensemble En Chantant o.l.v. Mirjam van den Hoek en organist Niels de Klerk. Om 21.00 start de Nacht van de Brabantse Stadsorganisten met Ruud Huijbregts, Jan van de Laar, Rob Nederlof  en Ad van Sleuwen; ze treden niet alleen solistisch op, maar brengen ook composities voor twee tot vier orgels.
Tijdens de kerkdienst op zondag 25 september om 9.30 u klinkt o.m. de Messe Cum Jubilo van M. Duruflé door een mannenkoor o.l.v. Arjan van Baest met Ruud Huijbregts aan het orgel. Aansluitend om 10.30 u en ter afsluiting van het festival  is er een concert door organist Jan Hoegee met werken van Duruflé en Vierne (6e Symphonie).

Voor meer gegevens zie t.z.t. www.muziekindecathrien.nl     BH; 26 juli 2022

Nieuwe reeks orgelconcerten 2022 van start in de Maria van Jessekerk te Delft

Zondagmiddag 27 maart a.s. om 15.00 uur zal de internationaal bekent staande organist van de Maria van Jessekerk, Petra Veenswijk, de nieuwe reeks orgelconcerten openen. In totaal telt de serie 12 concerten. Het is een serie met vele bekende nationale- en Internationale top organisten.

De serie staat dit jaar in het teken van de Franse componist César Franck (1822- 1890) wiens 200ste geboortejaar dit jaar mondiaal wordt herdacht. De orgelmuziek van César Franck klinkt uitstekend op ons Frans- romantisch getinte orgel van de kerk. Dit historische Maarschalkerweerd- orgel (1893) wordt door kenners gezien als één van de mooiste romantische orgels van Nederland. Tijdens ieder concert zullen één of meerdere compositie van Franck centraal staan, zodat zijn oeuvre dit jaar vrijwel geheel tot klinken zal worden gebracht.

Op 27 maart a.s. zal Petra Veenswijk, die de Prix d’Excellence aan het Parijse conservatorium behaalde, Franck’s Fantaisie en La, en zijn Prière ten gehore brengen. Deze werken worden afgewisseld met composities van andere Franse componisten zoals Joseph Bonnet, Alexandre Boëly, Charles Tournemire en Jean Langlais. Van deze componisten waren Tournemire en Langlais evenals César Franck verbonden aan de beroemde Parijse kerk de Ste Clotilde. Overigens zal Petra Veenswijk begin april ook een concert op dit orgel van de Ste Clotilde verzorgen.

Tijdens het concert in de Maria van Jessekerk is haar spel op groot beeldscherm te zien. De toegangsprijs is 10 euro, dat kan worden voldaan aan de deur. Kijk voor het volledige programma en serie 2022 op de website: www.veenswijkorgel.nl 

Als het mogelijk is, is er weer koffie/ thee na afloop. Om alvast in de sfeer van de orgelconcerten te komen bekijk dan het YouTube- filmpje; https://youtu.be/8Z1ZiY1abzE  

Petra Veenswijk heeft dit filmpje deze winter opgenomen op het prachtige Maarschalkerweerd- orgel. Te horen en te zien is de Symphonie III van de Franse componist/ organist Charies-M. Widor. Hij was organist van de Parijse St. Sulpice. 

 

 

 

Maria van Jessekerk

Burgwal 20, 2611 GJ Delft

Orgelconcert door Petra Veenswijk

Zondagmiddag 27 maart 2022

Aanvang 15.00 uur (tot ca. 16.00 uur)

Beelden op groot beeldscherm

Toegangsprijs 10 euro

Lees meer op de website; www.veenswijkorgel.nl

 

 

UTRECHT - De Nederlands bisschoppen hebben besloten om de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk met ingang van 26 januari 2022 te versoepelen. Het maximum aantal gelovigen dat aan een viering kan deelnemen wordt weer bepaald door de grootte van het kerkgebouw (zogenoemde anderhalve meter capaciteit). Ook vieringen ’s avonds zijn weer mogelijk.

Uit een recent onderzoek van Actie Kerkbalans blijkt dat kerkgangers na twee jaar corona met name het samenkomen en vieren in de kerk het meeste missen. De bisschoppen zijn verheugd dat gelovigen nu weer meer ruimte hebben om in de kerk samen te komen, het geloof te delen en de sacramenten te vieren.

Het maximaal aantal aanwezigen bij een viering is gelijk aan het aantal personen dat maximaal op anderhalve meter van elkaar in de desbetreffende kerk kan samenkomen. Vooraf reserveren blijft verplicht voor vieringen die naar verwachting bezocht zullen worden door meer personen dan de anderhalve meter capaciteit van het kerkgebouw toelaat. Gezamenlijk koffiedrinken na afloop van een viering wordt nog dringend afgeraden.

Naast vieringen zijn – met inachtneming van alle basismaatregelen – ook andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals catechesebijeenkomsten en vergaderingen ’s avonds tot 22.00 uur weer mogelijk.

De bisschoppen wijzen er nadrukkelijk op dat alle basismaatregelen op het gebied van gezondheid blijven gelden, dat wil zeggen thuisblijven bij klachten, anderhalve meter afstand houden, de hygiëneregels volgen, goed ventileren en een mondkapje dragen bij verplaatsingen door de kerk en in andere binnenruimtes. De regels voor het veilig uitreiken en ontvangen van de heilige communie blijven eveneens gehandhaafd. Dat wil zeggen dat de communie behalve met het eucharistisch pincet ook met de vooraf gereinigde hand kan worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie wordt een hoestscherm, een gelaatsscherm of ffp2 masker gebruikt. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie willen ontvangen blijft de bestaande oplossing – het gebruik van een eigen corporale – van kracht.

Zingen
Ook het samen zingen, onder meer in koren, wordt door kerkgangers zeer gemist blijkt uit het onderzoek van Actie Kerkbalans. Samenzang is toegestaan en koren mogen vanaf 26 januari weer repeteren en zingen tijdens vieringen, mits er goed geventileerd wordt, de zangers onderling anderhalve meter afstand houden en in zigzagopstelling staan. Voor koorrepetities buiten een kerkgebouw gelden bovendien de regels van de rijksoverheid onder meer met betrekking tot het verplichte coronatoegangsbewijs voor zangers van 18 jaar en ouder.

https://www.rkkerk.nl/r-k-kerk-versoepeling-coronamaatregelen-met-ingang-van-26-januari/

Bron: rkk.nl; 26 januari 2022; BH   

Feestelijke Krönungsmesse met Pasen in de Maria van Jessekerk te Delft

Op zondag 17 april a.s. is het Pasen; het koor Deo Sacrum zal dit feestelijk vieren met het zingen van Mozart’s Krönungmesse. Het koor o.l.v. Petra Veenswijk wordt begeleid door een gelegenheidsorkest (ca. 20 orkestleden) en 4 zangsolisten; Cora Peeters (sopraan), Hester Hazelaar (alt), Andre Betsema (tenor) en Jaap Meijer (bas).

Mozart componeerde de Krönungsmesse in 1779 voor de Paaszondag. De Mis werd voor het eerst uitgevoerd in de Dom van Salzburg. In 1791 werd de Mis uitgevoerd bij de kroning van Keizer Leopold II, waardoor het de “Krönungmesse” is gaan heten. Tevens zijn te horen het beroemde Ave Verum en het feestelijke motet van Franck: Psalm 150. Aan het einde van de viering zal het beroemde Hallelujakoor van Händel de mis feestelijke afsluiten. De viering (geen concert) met als voorganger pastor Eli Stok begint om 11.15 uur. Er is dus geen toegangsprijs, wel collecte.

N.B. Op Maandag 18 april (tweede Paasdag) om 15.00 uur verzorgt Petra Veenswijk een orgelconcert met muziek geïnspireerd op Pasen. Info: www.rkdelft.nl en www.veenswijkorgel.nl

Maria van Jesskerk

Burgwal 20, Delft

 

Feestelijke Krönungsmesse met Pasen in de Maria van Jessekerk

Uitvoering van de Krönungsmesse van Wolfgang A. Mozart

Zangkoor Deo Sacrum met 4 zangsolisten

Gelegenheidsorkest bestaande uit ca. 20 leden

Muzikale leiding dirigent/ organist Petra Veenswijk

Zondagmorgen 17 april 2022

Aanvang 11.15 uur

Het is geen concert maar een viering daarom geen toegangsprijs (wel collecte).

Iedereen is welkom

 

UTRECHT - De coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk blijven op dit moment, dinsdag 18 januari 2022, ongewijzigd. Dat betekent dat de regels die zijn afgekondigd op 20 december 2021 nog steeds van kracht zijn.

Op 25 januari aanstaande is er een nieuw weegmoment. De bisschoppen bezien op dat moment of voor de R.-K. Kerk aanscherping van de maatregelen nodig is of dat – hopelijk – versoepelingen mogelijk zijn. De parochies worden daarover dan geïnformeerd.

https://www.rkkerk.nl/nu-geen-wijzigingen-coronamaatregelen-rooms-katholieke-kerk/

Bron: rkk.nl; 18 januari 2022; bh   

Eric Koevoets heeft recentelijk een nieuwe YouTube video gemaakt: Elegy for Ukraïne. Het is een benefiet video ten bate van Oekraïne. 

Eric deelt ons mede dat onder de video een tekst met een link staat waarmee men naar eigen goeddunken een bedrag kan overmaken.

Een donatie komt daarbij op de rekening van:

Stichting Venster op Muziek
NL29 RABO 0113 2562 48
Oekraine Donatie orgel-actie
 
 
Voor het gemak  hier ook nog even de link waarmee men kan doneren:

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=tQR4Og5JSs-RqRfAszHGfg

 

De honorering per uur is vastgesteld naar bevoegdheid en naar uitoefening van de gecombineerde dan wel enkelvoudige functie. In de genoemde uurbedragen is de voorbereidingstijd inbegrepen. De honoreringsbedragen op [dienst]uurbasis zijn per 1 januari 2022 met 2,1 % verhoogd [afgerond op € 0,05] en als volgt vastgesteld:

 2022    Dirigent óf organist     Dirigent én organist
   Bev. III  Bev. II  Bev. I    Bev. III  Bev. II Bev. I
Dienstjaren              
1 22,50 26,00 29,20   34,95 40,40 45,90
2 23,05 26,85 30,20   35,75 41,35 46,95
3 23,65 27,70 31,35   36,70 42,30 48,20
4 24,30 28,65 32,55   37,30 43,25 49,40
5 24,80 29,55 33,65   37,95 44,10 50,60
6 25,35 30,30 34,95   38,55 45,05 51,70
7 26,00 31,20 36,05   39,10 46,00 52,90
8 26,55 32,10 37,15   39,60 46,95 54,00
9 27,05 32,90 38,35   40,20 47,85 55,10
10 of meer 27,60 33,65 39,50   40,80 48,65 56,15


Bovenstaande honorering wordt afgeleid van een basistarief per uur voor drie categorieën van vakbekwaamheid (zoals genoemd in de Bijlage III bij het Rechtspositiereglement kerkmusici (Interdiocesane Regeling voor de kerkmuziek in bisdommen van de R.-K. Kerkprovincie.
 
Niveau I: voor deze functie dient de dirigent en/of organist in het bezit te zijn van hetzij het diploma Kerkmuziek afgegeven door de Stichting Nederlands Instituut voor Kerkmuziek, hoofdvak(ken) koor-directie en/of orgel, hetzij het diploma Uitvoerend Musicus Koordirectie en/of Uitvoerend Musicus Orgel van een Nederlands conservatorium of daarmee gelijk te stellen instelling, tezamen met het Praktijkdiploma Kerkmuziek, koordirectie c.q het Praktijkdiploma Kerkmuziek, orgel. 
 
Niveau II: voor deze functie dient de dirigent en/of organist in het bezit te zijn van een Praktijkdiploma Kerkmuziek, koordirectie en/of orgel. 
 
Niveau III: voor deze functie dient de dirigent en/of organist in het bezit te zijn van een bevoegdheidsverklaring, afgegeven door de Commissie Bevoegdheidsverklaringen voor de Kerkmuziek (KDOV), bedoeld in de Interdiocesane regeling voor de kerkmuziek, na een door de kandidaat afgelegd examen, met aantekening voor dirigent en/of organist.

De salariëring van de kerkmusicus, die niet valt onder de hiervoor genoemde bevoegdheid categorieën, maar die een arbeidsovereenkomst heeft gesloten met het bestuur, luidt in 2022 als volgt:

  Dirigent óf organist Dirigent én organist
Groep A 21,10 31,60
Groep B 14,35 21,10


De indeling in groep A of groep B wordt overgelaten aan het overleg tussen bestuur en de kerkmusicus. Voor deze categorie van personen is het Rechtspositiereglement niet van toepassing.  

Indien en voor zover een dirigent en/of organist werkzaamheden in rekening brengt vanuit een eigen onderneming, luiden voornoemde tarieven als richtlijn exclusief B.T.W.

Ten slotte, per 1 januari 2019 is het Rechtspositiereglement voor kerkmusici gewijzigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor het vaststellen van het aantal arbeidsuren van de kerkmusici op wie deze rechtspositieregeling van toepassing is. Voor het berekenen van het aantal arbeidsuren wordt de duur van een zondagse eucharistieviering per 1 januari 2019 gesteld op één uur en een kwartier (75 min.). Tot 1 januari 2019 was dit één uur (60 min.).

BH

UTRECHT -  Met ingang van vrijdag 25 februari vervallen voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland de verplichting om anderhalve meter afstand te houden en het mondkapjesadvies bij verplaatsingen door de kerk. De maatregelen voor het uitreiken van de communie worden versoepeld.

‘We zijn dankbaar voor verruiming van de mogelijkheden om samen ons geloof in Gods huis te kunnen vieren,’ zeggen de bisschoppen. ‘We weten dat alle gelovigen hier naar uitkijken.’

Communie
Met ingang van 25 februari vervallen de beperkende regels voor het uitreiken van de communie met uitzondering van de regel dat de priester vooraf zijn handen goed reinigt. Ook het ontvangen van de heilige communie op de tong is weer mogelijk. Daarbij geldt de dringende aanbeveling om de plaatsen in de kerk waar de handcommunie en de tongcommunie wordt uitgereikt fysiek van elkaar te scheiden. Op de plaats van de uitreiking van de tongcommunie wordt gevraagd een bidstoel te plaatsen zodat de tongcommunie geknield ontvangen kan worden.

Verder is het gebruik van wijwater weer toegestaan. Samen koffiedrinken na de viering is weer mogelijk.

De pandemie is echter nog niet voorbij. Gehandhaafd blijven daarom regels ter vermijding van handcontact: gelovigen geven elkaar niet de hand bij de vredeswens en collecteren gebeurt op een andere manier dan het doorgeven van de collecteschaal van hand tot hand.

Aswoensdag
Woensdag 2 maart is Aswoensdag. Voor het uitdelen van de askruisjes kan worden gekozen voor het plaatsen van het kruisje op het voorhoofd of voor het strooien van de as over het hoofd. Hierbij geldt de aanbeveling voor de priester om tijdens het uitreiken van het askruisje een mondkapje te dragen.

Rekening houden met elkaar
Ten slotte benadrukken de bisschoppen dat het nodig is om zich nog steeds aan de adviezen te houden die de verspreiding van het virus aantoonbaar beperken. Zoals hygiëneregels volgen (handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog), geen handen schudden, goed ventileren, niet komen met verkoudheidsklachten enzovoort.

‘Houd rekening met elkaar, ook met diegenen die afstand willen houden en/of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare gezondheid. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in de kerk de liturgie veilig mee kan vieren’, aldus de bisschoppen.

https://www.rkkerk.nl/versoepelingen-in-de-r-k-kerk-vanaf-vrijdag-25-februari/

Bron: rkk.nl; 23 februari 2022; BH

UTRECHT - Naast de eerder afgekondigde maatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk, hebben de bisschoppen besloten tot nog verdere aanscherping in verband met de afgekondigde lockdown per 19 december. Begin december werden al de publieke vieringen na 17.00 uur geschrapt en daarmee ook alle publieke kerstnachtvieringen om zo op kerstavond een massale beweging van kerkgangers te voorkomen. Nu kondigen de bisschoppen aan dat bij de publieke vieringen voor 17.00 uur nog slechts vijftig aanwezigen mogen zijn.

De lockdown is ingrijpend voor iedereen. Dat ervaren ook de R.-K. bisschoppen en zij nemen hierin hun verantwoordelijkheid. Ze begrijpen dat dit voor parochies en parochianen weer een teleurstelling is die het samen vieren van onder meer Kerstmis belemmert. ‘Maar’ vragen de bisschoppen, ‘laten we zorg hebben voor onze naasten en dit zorgvuldig doen in solidariteit met de hele samenleving. Als gelovigen gaan we door deze donkere tijd in de kracht van het geloof en in het vertrouwen dat het Licht van Christus de duisternis overwint’.

Voor alle vieringen vóór 17.00 uur geldt dat deze met het maximumaantal van vijftig aanwezigen, exclusief bedienaren, publiek toegankelijk blijven.

Reserveren en zang
Parochies wordt verzocht weer te werken met een reserveringssysteem en alle bestaande maatregelen blijven van kracht. Dat geldt voor de anderhalve-meter-regel, de verplichting tot het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen en de basisregels op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.

Wat betreft het zingen gaan de bisschoppen terug naar de eerdere maatregel van voorzang door één cantor of maximaal vier zangers.

Uitvaarten en andere kerkelijke bijeenkomsten
Uitvaarten mogen – met verwijzing naar de uitzondering die door de overheid wordt toegestaan – vanaf 19 december door maximaal honderd personen worden bijgewoond. Voor alle andere vieringen geldt het genoemde aantal van maximaal vijftig aanwezigen.

Voor alle andere kerkelijke bijeenkomsten dan vieringen geldt dat deze zoveel mogelijk digitaal plaats moeten vinden. Gezien de maximum groepsgrootte die geldt voor buitenbijeenkomsten kunnen er geen openluchtvieringen, herderstochten enzovoort plaatsvinden. Wanneer de kerken worden opengesteld voor de aanbidding van het heilig Sacrament of voor een bezoek aan de kerststal vanwege persoonlijke devotie, dan gelden alle basisregels op het gebied van afstand houden, mondkapje, hygiëne en gezondheid.

Vier Kerstmis!
De oproep om Kerstmis thuis mee te vieren wordt door de huidige omstandigheden nog belangrijker. Er kunnen minder mensen terecht bij de kerstvieringen dan eerder werd gehoopt. Voor iedereen die geen plek meer kan reserveren: vier thuis mee. Veel parochies verzorgen een livestream en op NPO2 worden ook kerstvieringen uitgezonden. Ga om thuis Kerstmis mee te kunnen vieren naar VierKerstmis.nl met meer informatie, tips en een persoonlijke bemoediging van de bisschoppen. Doe mee, Vier Kerstmis!

https://www.rkkerk.nl/verdere-aanscherping-coronamaatregelen-voor-r-k-kerk-vanaf-19-december/

Bron: BH; rkkerk.nl 20 december 2021

UTRECHT - De Rooms-Katholieke Kerk kondigt op woensdag 16 februari versoepelingen van de coronamaatregelen aan, die in gaan op vrijdag 25 februari. Vanaf die datum zijn in heel Nederland de anderhalve meter afstand en het mondkapje niet meer verplicht en de bisschoppen hebben besloten dat met ingang van 25 februari ook te laten gelden voor de R.-K. Kerk.

Voor het weekend van 19 en 20 februari gelden nog de huidige coronaregels in de R.-K. Kerk. De versoepelingen die de overheid vanaf vrijdag 18 februari in laat gaan – met name het loslaten van de anderhalve meter afstand en de mondkapjesplicht – gelden voor locaties waar een coronatoegangsbewijs getoond moet tonen. Omdat eerder is besloten voor deelname aan vieringen geen coronatoegangsbewijs te vragen, blijven de huidige coronaregels in de R.-K Kerk gelden tot 25 februari.

Ruimte en mogelijkheden

De bisschoppen spreken in de komende week over verdere details van de versoepelingen en maken deze dan na 22 februari bekend aan de parochies. De bisschoppen zijn dankbaar voor de grote inzet die de afgelopen twee jaar in de parochies is getoond om het vieren ondanks beperkingen toch mogelijk te maken. Ze weten hoeveel dit van pastorale teams, parochiebesturen, vrijwilligers en kerkgangers heeft gevraagd. Met het zicht op meer ruimte en mogelijkheden vragen de bisschoppen nog even vol te houden, uitkijkend naar weer meer mogelijkheden tot vieren en elkaar ontmoeten in de kerk na 25 februari.

Bron: rkk.nl; 16 februari; BH

https://www.rkkerk.nl/r-k-kerk-kondigt-versoepeling-coronamaatregelen-aan-die-ingaan-op-25-februari/

UTRECHT - De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie. In de R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis.

Dit besluit gaat per direct in en betreft zowel vieringen als andere kerkelijke bijeenkomsten tussen 17.00 en 05.00 uur. Andere kerkelijke bijeenkomsten zijn bijvoorbeeld catechesebijeenkomsten of parochiebestuursvergaderingen. Deze kunnen na 17.00 uur uiteraard wel digitaal worden georganiseerd. Avondvieringen op weekdagen en zaterdag worden zodanig vervroegd dat ze om 17.00 uur afgelopen zijn.  Ondanks dat het kort dag is wordt de parochies gevraagd dit zo mogelijk al uit te voeren voor de vieringen van het komend weekend.

Anderhalve meter
De bisschoppen hebben de anderhalve meter maatregel, die inmiddels een wettelijke verplichting is geworden, al eerder ingevoerd. In kerken waar meer mensen worden verwacht dan de capaciteit van het kerkgebouw op anderhalve meter toelaat wordt opnieuw een systeem van reserveren ingevoerd.

De verplichting tot het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen blijft gehandhaafd. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten. Ook de eerdere afgekondigde regels voor het zingen blijven voorlopig gehandhaafd. (Zie bericht van 10 november)

Toeleven naar Kerstmis
Zondag 28 november is de Advent begonnen: een periode van toeleven naar Kerstmis en het gezamenlijk vieren van de komst van Christus. Ook dit jaar worden Advent en Kerstmis door de coronapandemie een periode van aanpassen en vieren met beperkende maatregelen. Net als vorig jaar zijn er met Kerstmis geen publieke nachtmissen toegestaan. De bisschoppen vragen parochies om de mogelijkheden om Kerstmis overdag te vieren -ook in de dagen van het kerstoctaaf- volop te benutten.

Het besluit om met Kerstmis na 17.00 uur geen publieke vieringen toe te staan gaat de bisschoppen zeer aan het hart. Zij herhalen dat de kerk geen bron van besmetting mag zijn. Zij willen met hun besluit een massale beweging van mensen die tegelijk naar de kerstnachtvieringen zouden gaan, voorkomen. Ook is het belang van goed ventileren steeds benadrukt en dat is moeilijk te realiseren met meerdere vieringen op één avond.  Dat de bisschoppen dit besluit nu al hebben genomen en bekendmaken heeft te maken met het feit dat de voorbereidingen voor de Kerstnachtvieringen binnenkort starten of al gestart zijn.

Incasseringsvermogen
De nieuwe maatregelen vragen van de parochies en alle gelovigen opnieuw om extra inzet, incasserings- en uithoudingsvermogen om toch samen zo goed mogelijk Advent en Kerstmis te kunnen vieren. De bisschoppen spreken hun grote dankbaarheid en waardering uit voor al diegenen die zich daarvoor onvermoeibaar inzetten.

Zij wijzen in deze Adventstijd, een periode van hoopvol vooruitzien, op de liefde van Christus die in de wereld is gekomen en die ons helpt om ook de moeilijkheden die deze pandemie met zich meebrengt te doorstaan. Zoals er in de dagen van Jezus’ geboorte voor Maria en Jozef moeilijkheden waren, is de weg naar Kerstmis ook dit jaar voor velen geen gemakkelijke tocht. Toch mag het licht schijnen van Christus die ons in deze wereld als de Verlosser gegeven is.

Kijk hier voor de oproep die de bisschoppen al eerder deden: Vier Kerstmis!

https://www.rkkerk.nl/bisschoppen-breiden-coronamaatregelen-uit-geen-vieringen-na-17-00-uur-ook-niet-met-kerstmis/

Bron: BH; rkkerk.nl 1 december 2021

HAARLEM - In het 200ste geboortejaar van deze componist zal het 16de Internationale César Franck Concours plaatsvinden op 4, 6 en 8 oktober 2022 in de Kathedrale Basiliek St.-Bavo in Haarlem op het Willibrordusorgel (Adema, 1923/1949/1971/1978, 79/IV/P).
Dit keer staan voor het concours uitsluitend werken van César Franck op het programma.

Deelname staat open voor organisten die tenminste hun 'bachelor' examen met goed gevolg hebben afgelegd of een gelijkwaardige graad aan een muziekvakopleiding hebben behaald.

De jury bestaat uit: Michel BOUVARD (Toulouse/Parijs, Frankrijk), Étienne WALHAIN (Doornik (Tournai), België) en Marcel VERHEGGEN (Maastricht, Nederland). Zij geven op 7 oktober 2022, 20:15 uur het juryconcert.

Nadere inlichtingen zijn te vinden op de website: www.cesarfranckconcours.nl

BH

UTRECHT - De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal coronamaatregelen die eerder al golden opnieuw toe te passen in de R.-K. Kerk. Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.

Zingen
Voorlopig blijft volkszang nog toegestaan en mogen ook koren blijven zingen, maar koren wordt nadrukkelijk aangeraden om alleen te repeteren in grote ruimtes waar voldoende geventileerd kan worden. Ook voor het zingen tijdens de vieringen geldt dat er goed geventileerd moet kunnen worden en dat koorleden net als de andere aanwezigen onderling tenminste anderhalve meter afstand moeten houden. Verder gelden voor repetities die niet in een kerk plaatsvinden, de regels voor koorrepetities van de overheid.

De bisschoppen houden er rekening mee dat de komende tijd verdere aanscherping van de coronamaatregelen nodig zal blijken.

Respectvolle omgang
De bisschoppen hebben eerder al iedereen opgeroepen om zich te laten vaccineren. Tegelijk willen zij aan alle gelovigen, gevaccineerd en niet-gevaccineerd, vragen om respectvol met elkaar om te blijven gaan.

De bisschoppen beseffen dat zij opnieuw een beroep doen op de bereidwilligheid van alle betrokkenen in de parochies, waaronder vele vrijwilligers die helpen bij het implementeren van de voorzorgsmaatregelen. Zij zijn dankbaar voor deze inzet en hopen en bidden dat een gezamenlijke inspanning de beoogde effecten zal hebben ten behoeve van de gezondheid van alle mensen en met name de meest kwetsbare mensen in onze samenleving.

https://www.rkkerk.nl/bisschoppen-voeren-anderhalve-meter-maatregel-en-mondkapjes-opnieuw-in/

Bron: BH; rkkerk.nl 10 november 2021