DEN BOSCH - Voor hen die verantwoordelijk zijn voor liturgie, de liturgiemakers (voorgangers, leden van liturgische werkgroepen, leden van koren, parochianen en gemeenteleden) vindt een interessante inspiratie-, leer- en werkdag plaats. Zaterdag 17 april 2010 van 10.00 –16.00 uur. Locatie: Grote kerk, Kerkstraat 20 te 's-Hertogenbosch. Kosten € 20,00. Verdere informatie: www.wlh.nl

Bron: Nieuwsbrief NSGV Bisdom Den Bosch,jrg 4, nr 3, maart 2010