HILVERSUM (Van onze redactie) - De door de bisschoppen aangestelde censors hebben niet de bevoegdheid om liederen van Oosterhuis uit de liturgieboekjes te schrappen. Het oordeel over wat er in de Mis wel en niet gezongen mag worden, is aan de bisschoppenconferentie. Dat zegt pater Leo van Ulden, bisschoppelijk vicaris voor liturgie van het bisdom Groningen-Leeuwarden vanavond in Katholiek Nederland Radio.

Oosterhuis
Pastoor Cor Mennen en hulpbisschop Herman Woorts zetten als censors van de bisdommen Den Bosch en Utrecht onlangs een rode streep door zeker 29 liederen. Die mogen niet meer gepubliceerd worden in de liturgieboekjes van uitgeverij Gooi en Sticht uit Kampen en van de Werkgroep voor Liturgie Heeswijk (De zondag vieren). De ‘zwarte lijst’ bevat veel populaire liederen van onder anderen Huub Oosterhuis.

We zingen gewoon door
De Werkgroep voor Liturgie Heeswijk veronderstelt dat het oordeel van censor Mennen geen advies, maar een besluit is. Dat lijkt Van Ulden ‘nogal voorbarig’. Als uitgever zou hij naar de bisschoppen schrijven: ‘We wachten uw oordeel af en zingen gewoon door’.

Handtekeningen
In afwachting van een eventueel oordeel van de bisschoppen blijft Van Ulden in zijn parochie in Sneek liederen van Huub Oosterhuis gebruiken. “We gaan gewoon door met zingen uit de bundel Gezangen voor Liturgie waarin de handtekeningen van mgr. Bluyssen en mgr. Niënhaus staan.”

 

Bron: KatholiekNederland
http://www.katholieknederland.nl/actualiteit/2010/detail_objectID706230_FJaar2010.html