MAASTRICHT - Door Annie Janssen, bestuurslid van de NSGV en docente aan het conservatorium te Maastricht, is onlangs de Stichting Centrum voor Koorzang opgericht.

Voor koorzangers organiseert de stichting in Maastricht cursussen koorscholing in kleine groepen en op verschillend niveau. Voor koordirigenten worden studiedagen georganiseerd rond bepaalde thema’s en repertoire. Er vinden koordirectiecursussen plaats voor amateurdirigenten en er worden projectkoren gevormd voor gevorderde koorzangers.
Op zaterdag 10 april organiseert de stichting een repertoire- en studiedag voor (amateur)koordirigenten van 10.00 uur tot 15.00 uur. Er is die dag een projectkoor samengesteld uit zangers van diverse koren (kerkkoren en kamerkoren). Kosten: € 17,50 incl. lunch en dagbundel. Info en aanmelden voor de studiedag kan via jmhjansen@prettel.nl.
Meer info over de stichting: www.centrumvoorkoorzang.nl 

Bron: Nieuws van de NSGV
http://www.bisdom-roermond.nl/kerkelijke_info/detail.php?ID=2901