HAARLEM - Op zondag 21 maart opent de Bavocantorij van de Kathedrale Basiliek St. Bavo het trationele Passieconcert met zes Tenebrae Responsories van T.L. de Victoria.

Daarnaast brengen zij het Stabat Mater van de Duitse componist J. Rheinberger en enkele passiemotetten van Kuhnau, Ireland en Leighton. Het concert wordt besloten met het Pange Linguia door de Hongaarse componist Zoltan Kodaly. In deze veertigdagentijd biedt dit passieconcert een troostrijk moment voor iedereen. Het Kathedrale Koor staat o.l.v. dirigent Fons Ziekman en de muzikale begeleiding is in handen van organist Ton van Eck. Het concert begint om 15.00 uur. Toegangskaarten à ? 10,00 (CJP/65+/KF/studenten ? 7,50) zijn vanaf 14.30 uur verkrijgbaar bij de ingang van de Kathedraal aan de Leidsevaart. Meer informatie op www.koorschoolhaarlem.nl. De Tenebrae Responsories zijn gezangen die in de Goede Week 's nachts werden gezongen in de kloosters door de monniken. Deze responsories zijn antwoorden op de lezingen uit de Bijbel. De Victoria heeft deze teksten op schitterende wijze vierstemmig getoonzet. Stabat Mater dolorosa zijn de beginwoorden van een gedicht op de Moeder Gods in haar smart om de gekruisigde Christus. Tijdens het concert wordt de vierstemmige uitvoering van Rheinberger voor koor en orgel uitgevoerd. De tekst van het Pange linguia is van de hand van Thomas van Aquino, geschreven voor de vespers van het feest van Corpus Christi. Deze hymne wordt echter ook gezongen tijdens de plechtigheden van Witte Donderdag.

Bron: Haarlems Weekblad
http://www.webregio.nl/zuid-kennemerland/uitgaan-en-vrije-tijd/artikel/1112536/passieconcert-in-kathedraal.aspx