AVERBODE (RKnieuws.net) - De liturgische vernieuwing van het Tweede Vaticaans Concilie (1962- 1965) heeft de katholieke eredienst een ander gelaat gegeven. Een uitdagende hervorming. Deze grootse hervorming lijkt tot op vandaag nog niet door iedereen verteerd te zijn. In zijn boek ‘Een uitdagende hervorming – De liturgische vernieuwing realiseren’, dat deze maand bij uitgeverij Averbode verschijnt, brengt mgr. Piero Marini een verslag van de totstandkoming en uitvoering van de conciliebesluiten. Een boeiend relaas dat inzage geeft in de discussies achter de schermen.

Mgr. Marini was nauw betrokken bij de uitvoering van de vernieuwde liturgie. Hij was gedurende vele jaren lid van de Romeinse Congregatie voor de Goddelijke Eredienst. In 1987 werd hij het hoofd van de pauselijke liturgische vieringen. Hij werkte voornamelijk samen met paus Johannes- Paulus II.

Bron: http://www.rknieuws.net/nieuws/nws.php?id=59902