2010: een gedenkwaardig jaar voor de Stichting Orgel Elandstraatkerk. Medio dit jaar zal de restauratie van het Franssenorgel zijn voltooid. Binnenkort wordt begonnen met de opbouw van het instrument. Na de aanleg van de kanalisatie zullen windmachine, balgen en laden stap voor stap worden teruggeplaatst.

Uiteraard zal dit feit worden gevierd met een feestelijke ingebruikname en enkele orgelconcerten.

Zondag 19 september – Feestelijke ingebruikname
o 11.00 uur - Eucharistieviering met Cantate Domino o.l.v. Jos Vranken jr. met aan het orgel Ed van Aken.
o 15.00 uur – Presentatie van het orgel, met uiteraard veel orgelmuziek. Ton van Eck en Ed van Aken bespelen het orgel.
Vrijdag 24 september
o 20.00 uur – Orgelconcert door Leo van Doeselaar.
Vrijdag 1 oktober
o 20.00 uur – Orgelconcert door Ton van Eck.

Momenteel wordt hard gewerkt aan een boek, dat het verhaal van ons orgel zal beschrijven, en ook uitgebreider zal ingaan op het werk van de Gebroeders Franssen. Dit boek zal bij de presentatie van het orgel te koop zijn.

Adoptieplan
Nu de restauratie dit jaar wordt afgerond, komt er ook een eind aan het Adoptieplan. Tot nu toe zijn 119 pijpen geadopteerd voor een totaalbedrag van € 8.105.-. Op 1 mei zal het adoptieplan stoppen. Vóór deze datum is het dus nog mogelijk een of meer orgelpijpen te adopteren. Kijk hiervoor op www.orgelelandstraatkerk.nl en ga naar het Adoptieplan. Aangezien ook in de toekomst bijdragen van donateurs noodzakelijk blijven, zal er gewerkt gaan worden aan de opbouw van een donateurbestand.
U kunt uw bijdrage storten op ING-banknummer 4835086 t.n.v. Stichting Orgel Elandstraatkerk te Den Haag.
Ook in 2010 staat de Stichting Orgel Elandstraat bij de belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling ( ANBI), zodat giften aftrekbaar zijn van de belasting.

Stichting Orgel Elandstraatkerk
J.D. de Koklaan 43 Kamer van Koophandel nr. 27280611
2552 DG – Den Haag Postbanknummer: 4835086
Telefoon: 06-24.62.87.32 Email: post@orgelelandstraatkerk.nl
www.orgelelandstraatkerk.nl

Bron: Stichting Orgel Elandstraatkerk, Nieuwsbrief 12, voorjaar 2010