Het Lydia Vroegindeweij Fonds is opgericht voor het financieel ondersteunen van projecten die erop gericht zijn bij voorkeur kinderen kennis te laten maken met het instrument kerkorgel.

Hoe zit dat?
Ik heb een fonds op naam opgericht bij het Prins Berhard Cultuurfonds, het Lydia Vroegindeweij Fonds. Aanvankelijk was dit fonds bedoeld als erfgenaam in mijn testament. Maar gaandeweg kreeg ik steeds meer plezier in de doelstellingen van het fonds en besloot ik om het fonds de komende jaren alvast te gaan vullen. Op die manier hoop ik zelf ook te kunnen meegenieten van de mooie projecten die er mee kunnen worden opgezet. Mijn bijdrage is bovendien deze website Orgelkids, als een soort 'stalenkaart' van ideeën.

Hoe kun je een beroep doen op het fonds?
Het Lydia Vroegindeweij Fonds is ondergebracht bij het Prins Bernhard Cultuurfonds in Amsterdam. Vanuit het hele land kunnen alleen hier aanvragen worden ingediend voor ondersteuning. Natuurlijk is het aanvragen van financiële ondersteuning wel gebonden aan bepaalde spelregels. Alle informatie daarover vind je op de website van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Voordat je je idee gaat uitwerken voor een aanvraag kun je het beste eerst goed kennis nemen van de richtlijnenwijzer van het Cultuurfonds.

Wil je zelf bijdragen aan de doelstellingen van dit fonds?
Misschien heb je zelf ook mogelijkheden om geld voor deze doelstellingen aan het fonds te schenken. Of misschien wil je zelf een fonds op naam oprichten. Neem dan contact op met het Prins Bernhard Cultuurfonds. De mensen daar kunnen je adviseren hoe je kunt helpen om cultuur een kans te geven.

Hartelijke groet,

Lydia Vroegindeweij

Bron: Orgelkids Nieuwsbrief nr 1, februari 2010