BREDA (RKnieuws.net) - Op dinsdag 20 april vindt de jaarlijkse studiedag liturgie van de diocesane commissie liturgie plaats in het conferentiecentrum Bovendonk te Hoeven over het thema ‘Het kerkgebouw: Huis van God’. De dag start begint om 10.00 uur en eindigt om 16.00 uur.
De diocesane commissie liturgie sluit met dit onderwerp aan bij het gelijknamige project van het bisdom van Breda. De studiedag belicht het thema vanuit een liturgisch perspectief.

Vicaris drs. J. te Velde van het bisdom Groningen-Leeuwarden houdt een inleiding over de betekenis van het kerkgebouw. Aan de hand van de orde van dienst voor een kerkwijding komen de verschillende elementen die een kerkgebouw tot een sacrale ruimte maken aan de orde.

Kapelaan dr. ir. M. P. Remery, kapelaan in Leiden, staat stil bij de betekenis en inrichting van de verschillende ruimtes in het kerkgebouw.

Dr. P. Versnel-Mergaerts, pastoraal werkster in de Roosendaalse Emmaüsparochie en stedelijk functionaris voor liturgie in deze plaats, geeft enkele handreikingen voor de praktijk.

De inleiders hebben hun liturgische sporen verdiend. Vicaris drs. J. te Velde publiceert in april van dit jaar verschijnt een boek over de liturgische gebedsrichting.

Kapelaan dr. ir. M.P. Remery is gepromoveerd op een dissertatie over de relatie tussen liturgie en architectuur in het denken van dom van der Laan osb. In het bisdommagazine over ‘Het kerkgebouw: Huis van God’ schreef hij een bijdrage over het kerkgebouw met als titel ‘Het mooiste en beste gebouw dat men kan maken’.

Dr. P. Versnel-Mergaerts schreef onlangs een proefschrift over de ontwikkeling van de liturgiewetenschap op katholieke theologische opleidingen in Nederland tijdens de periode 1900 tot 1967.

Na elke inleiding hebben de deelnemers de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over het onderwerp. De studiedag eindigt met een forumgesprek waarin de vragen van de deelnemers aan de orde komen. Tijdens de studiedag is er voor de deelnemers gelegenheid de boekenmarkt te bezoeken.

Wilt u meer weten over de inhoud en opzet van de studiedag, dan kunt u contact opnemen met Myriam de Jong-Smits, 076-5223444 076-5223444 (tijdens kantooruren) of mdejongsmits@bisdombreda.nl

Bron: www.rknieuws.net/nieuws/nws.php?id=59818