HAARLEM - Op initiatief van de De Andriessen / de Klerk Stichting vindt op zondagmiddag 7 maart om 16:00 uur, een bijzondere bijeenkomst plaats in de Groenmarktkerk in Haarlem. Het thema is: Aandacht voor de vreemdeling in ons midden.

De Groenmarktgemeenschap, het Diaconaal Centrum Stem in de Stad en de Andriessen / De Klerk Stichting hebben de handen ineen geslagen om aan belangstellende inwoners van Haarlem stof tot nadenken aan te reiken over dit thema. Als vorm is gekozen voor een 'meditatieve themaviering'. Dat wil zeggen: niet in de bekende vorm van een kerkelijke viering, een concert of een lezing, maar in een samenhang van muziek, poëzie, schriftteksten, gebed en overweging. Een achterliggende gedachte voor de Andriessen / De Klerk Stichting tot dit initiatief was ook om de muziek van onze beide (katholieke) componisten in die andere samenhang tot zijn recht te laten komen.
Wat de geboden muziek betreft is de keuze gevallen op enkele orgelwerken van Hendrik Andriessen en enkele koorwerken van Albert de Klerk. Van de laatste wordt onder andere gezongen het 'Dona Nobis Pacem' en zijn toonzetting van het bekende lied van Sint Franciscus: 'Heer, maak mij tot een instrument van uw vrede'. VanHendrik Andriessen staat onder andere de' Aria' op het programma. Deze themaviering zal worden geleid door dr Jurjen Beumer, pastor en directeur van Stem in de Stad. Iedere belangstellende is welkom. De toegang is gratis.

Bron: Nieuwsbrief AdK Stichting, voorjaar 2010, jaargang 11