De Muziekcommissie van Muziek en Liturgie is op zoek naar talent.
Zij organiseert daarom een compositiewedstrijd waaraan iedereen mag meedoen.

Gevraagd wordt een compositie in te sturen voor orgel die geschikt zou zijn als muziekbijlage in M&L.
De compositie moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
- de compositie is geschreven in de vorm van een partita (op een melodie uit het Liedboek voor de Kerken of Tussentijds).
- er dient een intonatie en een begeleidingszetting aan vooraf te gaan
- de compositie moet uit te voeren zijn door een amateur-organist(e) in een normale kerkmuziekpraktijk.
- tempo- en registratieaanwijzingen moeten worden vermeld.
- de omvang mag niet groter zijn dan 4 gedrukte pagina’s (= 4 x 12 balken).
De ingezonden stukken worden beoordeeld door de Muziekcommissie. Discussie over de uitslag is niet mogelijk.
Uiterste inzenddatum: 1 juni 2010
Inzendingen (per post, in viervoud) sturen naar: Wim Ruessink, Bargerslat 28, 7103 DW,
Winterswijk
De commissie wil de inzendingen anoniem beoordelen. Daarom moet de compositie verstuurd worden zonder vermelding van de afzender op de buitenenvelop. De compositie zelf moet voorzien zijn van een motto, zonder vermelding van de naam van de componist(e).
Toegevoegd wordt een gesloten kleine envelop, waarin hetzelfde motto, met de naam en adresgegevens van de componist(e).
De beste inzendingen worden gepubliceerd in Muziek & Liturgie.

Gonny van der Maten
secretaris Muziekcommissie