Op zondagmiddag 21 maart 2010 organiseert Code- X Music in samenwerking met Studio Elim een landelijke zangdag. Deze vindt plaats van 13.00 uur tot 16.30 uur in Scholengemeenschap de Heemlanden, De Slinger 48 in Houten.
Studio Elim (Tilburg) presenteert op deze middag de muziek van het project Pinksterlied. In de afgelopen jaren, met name in 2009, is op initiatief van Studio Elim en het daaraan verbonden koor Katharsis muziek geschreven voor Pinksteren. Vanuit het gregoriaans zijn de Latijnse teksten hertaald en aan diverse componisten is gevraagd muziek te schrijven die jonge mensen graag zingen én die past in een viering.

Op de zangdag Pinksterlied studeren we enkele van deze gezangen in. Bladmuziek en een cd zijn beschikbaar.

Deze dag is gericht op jongerenkoren en middenkoren. De toegangsprijs bedraagt €5,- p.p. voor koren die lid zijn van Code-X Music. Voor niet-leden is dat  €8,-.

In verband met de aantallen te drukken readers stelt Code-X Music het op prijs als bezoekers zich van tevoren aanmelden. Dat kan online via de website van Code-X Music. Meer informatie over de zangdag alsmede een link naar het inschrijfformulier vindt u op de onderstaande webpagina:

Bron: http://www.code-music.nl/Default.aspx?tabid=1262