Ieder jaar op de zaterdag na Pasen organiseren we een dag voor dirigenten en andere belangstellenden. In 2010 is onze meester Richard Bot, onze landelijk voorzitter. De datum valt op 10 april 2010. Noteer dit alvast in uw agenda!

Bron: Nieuwsbrief NSGV Bisdom Den Bosch; januari 2010