Zaterdag 20 maart 2010 - Kinderzangmiddag  in de abdij van Berne van 14.00 - 16.00 uur. Een middag voor kinderen die graag zingen. We zingen samen, nieuwe en bekende liedjes. Voor kinderkoren, dirigenten en begeleiders wordt dit een inspirerende middag om nieuwe ideeën op te doen. Zingend gaan we weer naar huis.
Deze dag wordt georganiseerd door de Abdij van Berne i.s.m. de NSGV-afdeling 's-Hertogenbosch.
Vooraf aanmelden via: cursus@wlh.nl met aantal kinderen en volwassenen (niet meer dan 1 volwassene per 5 kinderen). Kosten € 2,50 per persoon.

Bron: Nieuwsbrief NSGV Bisdom Den Bosch; januari 2010