In het voorjaar van 2010  kunt u deelnemen aan een compacte cursus, waarin Tjeerd van der Ploeg u inwijdt in aspecten van de romantische en vroeg moderne orgelliteratuur. De cursus vindt plaats in de St. Christoforuskerk in Schagen op één van de mooiste romantische orgels van ons land: het Nicholson-orgel uit 1882:  3 kl(C-g''') / ped(C-f'), 31 st. (www.nicholsonschagen.nl)
Aan de orde komen
  • De omgang met een romantisch orgel: registratieprincipes, het 'vertalen' van voor-geschreven registraties,  zwelkastgebruik e.d.;
  • De techniek van het orgelspel: lichaamshouding, vinger- en voetzetting, diverse speelmanieren;
  • Registratie (in relatie tot de meerdere stijlen);
  • Voordracht in relatie tot de verscheidene stijlen en genres (bespreking van gebruik en    misbruik van agogiek, tempo, omgang met een grote akoestiek)

Wanneer?

De cursus wordt u aangeboden op drie zaterdagen, op 24 april, 8 en 22 mei, steeds van 10:30 uur tot 14:00 uur (tijdens een lunchpauze van12:00 uur -12:45 uur wordt voor koffie en thee  gezorgd (wel zelf een lunch meenemen!).
 
Deelnemers
  • Van deelnemers wordt verwacht dat ze enkele werken uit de romantiek voorbereiden. Daarbij valt te denken aan:
  • Duitse romantiek, o.a. Mendelssohn, Rheinberger, Reger, Karg-Elert, Hindemith;
  • Franse romantiek o.a. Franck, Pierné, Widor, Vierne, Tournemire, Dupré, Langlais;
  • Engels romantiek o.a. Smart, Stanford, Ireland, Parry, Howells, Whitlock, Vaughan Williams en
  • Nederlands en Belgisch repertoire o.a. Andriessen, Kint, Bijster, Monnikendam, Jongen en  Peeters
Voorbereid repertoire graag van tevoren opgeven aan onderstaand adres.

Toehoorders
De cursus is ook interessant voor liefhebbers en amateurs om als toehoorder bij te wonen. U bent van harte welkom.

Kosten
Deelnemers zijn per cursusdag een bedrag verschuldigd van € 35. Bij inschrijving voor de drie bijeenkomsten betaalt een deelnemer € 90,--.
Conservatorium-studenten betalen € 30 per bijeenkomst. Bij inschrijving op de drie bijeenkomsten is het verschuldigde bedrag € 75,--
Toehoorders betalen een bedrag van € 15 per cursusdag. Wanneer u van tevoren opgeeft alle drie de bijeenkomsten als toehoorder aanwezig te willen zijn, betaalt u € 40.

Opgave en inlichtingen

Orgelnetwerk Noord-Holland
Schoffelstraat 39
1825 MB Alkmaar
telefoon (072) 561 19 43
email gfprins@telfort.nl