Mystici en kunstenaars hebben vanaf de middeleeuwen gelovigen opgeroepen tot grote compassie met de smart van Maria om het lijden en sterven van haar zoon. In die geest ontstond ook het Stabat Mater. Dit rijmdicht inspireerde componisten tot het schrijven van ontroerende muziek. Zo ook Joseph Haydn, die zijn indringende oratorium tot zijn schoonste compositie rekende.

Onder leiding van Jeroen de Wit kan dit werk, geïllustreerd met lichtbeelden, beluisterd worden op donderdag 25 maart van 14.00 uur tot 16.30 uur in het Colamgebouw bij de Kapel in 't Zand te Roermond. Kosten € 7,-- (incl. koffie/thee). Aanmelden vóór 15 maart via (0475) 332886.
Bron: http://www.bisdom-roermond.nl/kerkelijke_info/detail.php?ID=2883