Studiemiddag Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging op zaterdagmiddag 24 april 2010. In de huidige liturgische praktijk zien we een veelheid aan repertoires en daarmee verbonden ‘culturen’. Welke tendensen in deze veelheid hebben toekomst? Met andere woorden: hoe klinkt de liturgische muziek in 2020? Welke muziek is nodig en adequaat voor de liturgie zoals we die over tien jaar zullen vieren? In drie lezingen, ieder van een half uur, wordt ingegaan op deze vragen.

De eerste lezing schetst enkele scenario’s voor de toekomst van de liturgische muziek. Vervolgens worden de vragen naar eenheid en veelheid en criteria voor adequate liturgische muziek aan de hand van twee liedbundelprojecten gethematiseerd. Tussen de lezingen in worden enkele composities gepresenteerd (en gezongen) die passen bij de thematiek van deze studiemiddag.
De studiemiddag heeft een internationaal en oecumenisch karakter. De thematiek sluit aan bij het thema van het congres van de Deutscher Musikrat (‘Einheit durch Vielfalt’) dat in oktober 2010 zal plaatsvinden.

Programma

 Vanaf 13.30u   Inloop, ontvangst met koffie en thee
 14.00u

Welkom en introductie van de thematiek
Richard Bot, voorzitter van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging

 14.15u Scenario’s voor de toekomst van de liturgische muziek
Martin J.M. Hoondert, bijzonder hoogleraar Muziek en Christendom
 14.45u Showcase I
 14.30u Eenheid en veelheid / eenheid in veelheid
Pieter Endedijk, coördinator Liedboek 2012
 15.00u Showcase II
 15.15u Gotteslob, de eenheidsbundel voor Duitsland
 15.45u Discussie, afronding
 ca. 16.00u Ontmoeting met drankje en hapje

De studiemiddag vindt plaats in Utrecht, in het gebouw van Kunstfactor, Kromme Nieuwegracht 66 (ingang Jeruzalemstraat), circa 15 minuten lopen vanaf Utrecht CS.
Aanmelding vóór 12 april 2010 bij het landelijke secretariaat van de NSGV bij voorkeur per e-mail (info@nsgv.nl) of anders schriftelijk (Kromme Nieuwegracht 66, 3512 HL Utrecht) onder gelijktijdige overmaking van € 15,00 (inclusief koffie, thee, aperitief en bladmuziek) op Postbankrekening 437005 ten name van de Ned. St-Gregoriusvereniging onder vermelding van ‘Studiedag 2010’. Voor meer informatie zie http://www.nsgv.nl/

Bron: http://www.nsgv.nl/