Tijdens deze conferentie op 13 februari 2010 wordt verkend wat de nieuwe Europese korenorganisatie en de Nederlandse koorwereld voor elkaar kunnen gaan betekenen. Er zal ook worden gesproken over Nederlandse initiatieven, in vervolg op het succes van Europa Cantat Utrecht 2009.

Leo Samama (directeur Nederlands Kamerkoor, componist, musicoloog) treedt op als dagvoorzitter. Sprekers zijn onder anderen:
• Marietje Schaake (Europarlementariër cultuur, D66/Groenen)
• Hans Hierck (AGEC)
• Fred Sjöberg (Europa Cantat)
• Harold Lenselink (Kunstfactor / Europa Cantat Utrecht)

Aan deelname aan de conferentie zijn geen kosten verbonden. Ook bieden wij u
’s avonds (gratis) een Surprise concert aan. Het concert begint rond 20.00 uur en duurt een uur. De locatie én het precieze tijdstip worden later bekend gemaakt. De locatie zal in ieder geval op loopafstand van het centrum van Utrecht zijn.
In het programma is ruimte voor een avondmaaltijd tussen conferentie en concert, op eigen gelegenheid en kosten. In het centrum van Utrecht zijn daarvoor veel mogelijkheden.

Alle betrokkenen bij de Nederlandse koorwereld zijn van harte welkom tijdens deze conferentie. U kunt zich aanmelden voor conferentie en concert per e-mail: agec@kunstfactor.nl. De deadline hiervoor is maandag 1 februari.

Graag de volgende gegevens vermelden:
• naam / adres / postcode / telefoon / organisatie (indien van toepassing)
• ja / nee  reservering voor het concert ‘s avonds.

Komt u met meer personen, dan graag alle namen en gegevens vermelden, zodat wij ieder afzonderlijk kunnen berichten. Heeft u zich al eerder aangemeld, dan hoeft u dat niet opnieuw te doen.


Programma
Conferentie Towards a new European choral organisation

zaterdag 13 februari 2010 van 14.00-18.00 uur
bij Kunstfactor, Kromme Nieuwegracht 66, Utrecht (ingang Jeruzalemstraat)

Dagvoorzitter: Leo Samama, directeur Nederlands Kamerkoor.
De voertaal is Engels.

14.00 uur 
Zaal open

14.30 uur
Welkom en opening door Hans Bijloo, hoofd Muziek Kunstfactor

14.45 uur 
Europe and Culture: Our Common Context door Marietje Schaake (NL), Europarlementariër cultuur, D66/Groenen.
Mevrouw Schaake zal ingaan op het begrip Europese cultuur: Wat  heeft dat ons te zeggen en wat kunnen we ermee als beleidsmakers  op koorgebied?
Marietje Schaake studeerde Amerikanistiek (MA), was zelfstandig ondernemer en verdiepte zich in de relatie tussen transatlantische betrekkingen en moslims in het westen.

15.00 uur  De nieuwe Europese koororganisatie door Hans Hierck (NL), vice-president AGEC.
De heer Hierck zal in zijn betoog ingaan op de ontwikkeling van twee Europese korenorganisaties naar een nieuwe organisatie.
Hans Hierck is voormalig directeur van Het Gelders Orkest, oud-zendercoördinator Radio 4 en sinds enkele jaren namens Nederland lid van het Presidium van de AGEC.

15.45 uur Koffie- / theepauze

16.00 uur  Koorzang in Europa: artistiek en educatief door Fred Sjöberg (S), Europa Cantat-muziekcommissielid. 
Sjöberg laat zijn licht schijnen over komende ontwikkelingen op koorgebied en ontplooit zijn visie op artistieke en educatieve aspecten.
Fred Sjöberg is zanger en koordirigent aan de Koninklijke Muziekacademie in Stockholm en Örebro. Hij dirigeerde onder andere het World Youth Choir (1991, 2005) het World Chamber Choir (1993) en het European Youth Choir (1999).

16.30 uur Wat gaan we doen na Europa Cantat Utrecht 2009?
Harold Lenselink (NL) was in 2009 artistiek leider van Europa Cantat Utrecht en gaat in op datgene wat dit evenement zal gaan betekenen voor de Nederlandse  koorwereld. Een case study die  voor alle regionale en nationale organisaties van belang zal zijn.
Lenselink was onder meer dirigent van het Utrechts Studenten Koor en Orkest (USKO) van 1984 tot 2001, een formatie die hij leidde bij vele concerten en buitenlandse tournees. Als hoofdvakdocent koordirectie was hij gedurende 15 jaar verbonden aan het Conservatorium Alkmaar. Daarnaast was hij artistiek manager van het festival Europa Cantat Utrecht  2009. Momenteel is hij senior beleidsmedewerker bij Kunstfactor.

17.00 uur  Borrel

18.00 uur  Afsluiting
Gelegenheid voor avondmaaltijd (op eigen gelegenheid)

20.00 uur Surprise concert
(precieze tijdstip / locatie worden nog nader bekend gemaakt)

Bron: http://www.kunstfactor.nl/engine;jsessionid=92586FB7180C66E7B044BCE3ED3CE8D3?app=kunstfactor&service=classmanager:7002&cmd=open&id=1890&source=home.vm