De kerkmuziekwereld is in beweging. Door het sterk veranderende sociaal-culturele en kerkelijke klimaat zijn niet alle organisatorische verbanden, vormen en inhoud van de kerkmuziek meer even vanzelfsprekend. Verenigingen fuseren, de Stichting Landelijk Samenwerkingsverband Kerkmuziek (SLSK) transformeert, organisaties veranderen van doelstelling of zitten in zwaar weer. Ook kent niet iedereen elkaar even goed; sommigen hadden (subsidie)banden met Unisono/Kunstfactor, anderen niet.

Dit is de situatie in vogelvlucht. Daarom wil Kunstfactor ‘partners in de kerkmuziek’ uitnodigen voor een uitwisselingsgesprek dat in eerste instantie praktisch van aard is.
Alle organisaties die zich op een of andere manier bezig houden met muziek in de kerk, zijn welkom bij een rondetafelgesprek met lunch op vrijdag 26 februari a.s. van 10.00- 14.00 bij Kunstfactor, Kromme Nieuwegracht 66 te Utrecht.

Inschrijving is mogelijk tot donderdag 18 februari bij het projectbureau.

Bron: http://www.kunstfactor.nl/engine;jsessionid=064EED274A6DADE762471FE23D44D35F?app=kunstfactor&service=classmanager:7002&cmd=open&id=1967&source=home.vm