Op zaterdag 6 maart organiseert de Diocesane Werkgroep Liturgie een impulsdag voor allen die betrokken zijn bij (nieuwe) vormen van jongerenliturgie in de parochies van het Bisdom Groningen-Leeuwarden.

Velen zoeken naar wegen hoe wij liturgie kunnen vieren met jongeren. Hoe vinden wij liturgische vormen: zang, muziek, woord, symbool, waar jongeren zich in herkennen en waarin zij ook hun geloof kunnen beleven? De Wereldjongerendagen in Sydney, de bijeenkomsten en vieringen van Taizé en de Katholieke Jongerendagen zijn waardevolle stimulansen. In de bundel BRENG MIJ OVER GRENZEN (Code-X Music, Culemborg) vinden we mooi nieuw materiaal. Maar hoe kunnen we daarmee verder in de parochies?

Drie mensen gaan ons inhoudelijke impulsen geven: Pastor Victor Maagd (priester in Emmen/Erica, actief in Diocesaan Jongerenplatform) geeft in zijn inleiding ideeën voor jongerenliturgie van deze tijd: Wat willen we bereiken? Hoe omgaan met Bijbellezingen? Welke gebeden zijn aansprekend? Hoe jongeren betrekken bij de voorbereiding?
 
Hendrikje van den Berg (kerkmusicus in Leeuwarden en dirigente jongerenkoor St Vitus)en Frank Jansons (gitarist, schrijft zelf muziek voor liturgie) presenteren nieuwe liturgische gezangen voor de verschillende onderdelen van de vieringen, die enerzijds aansluiten bij de liturgie en anderzijds aansprekend zijn voor jongeren.
 
Een dag met nieuwe impulsen voor vieringen met jongeren tot 30 jaar. Het gaat niet alleen over jongerenkoren, maar ook over jongerenbands, solo-zang en samenzang. Liturgie is iets voor de hele gemeenschap: hoe kunnen we eraan werken dat ook jongeren zich er thuis voelen?
 
Ieder die mee wil denken over jongerenliturgie:
reserveer zaterdag 6 maart in het parochiehuis in Assen, Nassaulaan

Bron: http://www.bisdomgroningenleeuwarden.nl/?O=348&Page=181