BERGKWARTIER - Eredienstvaardig-lezing 2010 en presentatie van het Oecumenisch leesrooster 2010-2013 op vrijdag 19 maart 2010 in de Bergkerk, Amersfoort door prof. dr. Bert Jan Lietaert Peerbolte en dr. Roel Bosch, met workshops en materialenmarkt. Aanvang 14.00 uur, kosten € 15. Inlichtingen: tel. 026-3255327 of klaastouwen@tiscali.nl en www.eredienstvaardig.nl.

Op vrijdagmiddag 19 maart wordt de Eredienstvaardig-lezing 2010 gehouden in de Bergkerk te Amersfoort, gecombineerd met de presentatie van het oecumenisch leesrooster 2010-2013. Sprekers zijn prof. dr. Bert Jan Lietaert Peerbolte en dr. Roel Bosch. Paulus staat weer midden in de belangstelling bij filosofen, exegeten en joodse geleerden. Om deze redenen is hij prominent aanwezig in de nieuwe editie van het Oecumenisch leesrooster (2010-2013). De epistellezingen op de groene zondagen zijn terug. Deze studiemiddag biedt lezingen, workshops en een materialenmarkt. Aanvang 14.00 uur, kosten € 15. Inlichtingen: tel. 026-3255327 of klaastouwen@tiscali.nl en www.eredienstvaardig.nl.

Paulus staat weer midden in de belangstelling. Filosofen stellen hem aan de orde. Exegeten bevrijden hem van dogmatische schema's. Joodse geleerden omarmen hem als een verloren broeder. Ook het Joods-Griekse schema is verlaten Paulus laat zich lezen tegen de achtergrond van de Hellenistische cultuur. Om deze redenen is Paulus prominent aanwezig in de nieuwe editie van het Oecumenisch Leesrooster (2010-2013). Alle epistellezingen op de groene zondagen zijn weer terug.
In deze nieuwe editie worden meer dan voorheen ensembles aangeboden. Veelal zijn de alternatieve lezingen, die bloksgewijs worden voorgesteld, in samenklank met het evangelie gedacht. Een enkele keer zijn bij de alternatieve eerste lezing (over David) ook epistels gekozen die David en zijn grote zoon expliciteren. Een enkele keer worden ook apocriefe (=deuterocanonieke) boeken voorgesteld (Judit in 2012).

Aspecten van het gebruik van het rooster worden toegelicht en geoefend in een zestal workshops aan het einde van de middag. In de wandelgangen vindt een materialenmarkt plaats waarop uitgevers hun aan het leesrooster gerelateerde uitgaven presenteren.

Bert Jan Lietaert Peerbolte is hoogleraar Nieuwe Testament aan de Vrije Universiteit. Roel Bosch is PKN-predikant te Zeist, voorzitter van de Werkgroep Oecumenisch Leesrooster en eindredacteur van De Eerste Dag. Klaas Touwen (dagvoorzitter) is Evangelisch-Luthers predikant te Arnhem, redactielid van Eredienstvaardig en redactiesecretaris van Tijdschrift voor verkondiging

Workshops:
1. Kerkmuziek bij het rooster, toegespitst op de psalmen
2. Het leesrooster en de kinderen
3. Op naar het rooster 2013-2022 (negen jaar)
4. Luister en huiver, wat te doen met gruwelverhalen?
5. De Bijbel gedanst
6. Geroosterd preken: praedicatio continua

Toegang
Inschrijven is niet nodig. De kosten bedragen € 15,- per persoon, inclusief koffie/thee, te voldoen bij binnenkomst. Daar vindt ook de inschrijving voor de workshops plaats. Ook toegankelijk voor niet-abonnees van Eredienstvaardig of De Eerste Dag.

Programma
13.30 Ontvangst
14.00 Welkom en opening
14.10 Lezing
15.00 Muziekonderdeel
15.15 Presentatie Oecumenisch leesrooster 2010-2013
15.30 Koffie
16.00 Workshops
17.00 Afsluiting en borrel

Inlichtingen
www.eredienstvaardig.nl; tel.026-3255327; klaastouwen@tiscali.nl


Bron: www.destadamersfoort.nl/page/Lokaal/Regionaal-Detail/Eredienstvaardig-lezing-2010.484659.news