RENKUM - In de Hervormde kerk te Renkum vindt zondag 31 januari een bijzondere dienst plaats. De dienst zal in het teken staan van de Ierse band U2 en wordt een “rockdienst" genoemd.
Dit is een activiteit commissie Vorming & Toerusting, bestaande uit afgevaardigden van de Hervormde gemeente Renkum, de Gereformeerde Gemeente Renkum - Heelsum en de Hervormde gemeente Heelsum.

De wereldberoemde rockband trad in de zomer van 2005 op in de Amsterdam-Arena. Ds. Jan Andries de Boer had het voorrecht het zaterdagconcert mee te maken. Hij vond tot dat moment U2 gewoon een goeie band. Bij het concert werd hij getroffen door een opvallend positieve sfeer, de spirituele teksten, een boodschap van liefde en gerechtigheid, een band die steeds volkomen integer met het gejuich omging, sommige teksten regelrechte gebeden en een Bono, die met overtuigende gebaren zijn kloppende hart toonde.

Concert als 'mega-kerkdienst'
Het concert ervoer Jan Andries de Boer als een geseculariseerde mega-kerkdienst voor 50.000 mensen, die waarschijnlijk merendeels nooit een kerk van binnen zagen, maar dit wel beleefden. De volgende ochtend, op zondag, werd er vol enthousiasme voor en na de kerkdienst over gepraat. Het was toen dat het idee geboren werd: een U2-dienst te houden, waarbij de muziek, die je gemakkelijk kunt opvatten als hedendaagse kerkmuziek, ook werkelijk zou klinken in de kerk.

Op 12 maart 2006 werd de eerste “rockdienst" gehouden door de uit Broek op Langendijk komende ds. Jan Andries de Boer en nadien zijn er velen gevolgd in den lande. Zoals al genoemd heeft Renkum en omgeving op 31 januari de primeur.

Liederen omgewisseld
Wat is een U2-Rockdienst? Het is een gewone kerkdienst, dat wil zeggen de gangbare liturgie wordt gevolgd, waarin de gebruikelijke liederen zijn omgewisseld voor de songs van de Ierse band U2. Daarbij zal de tekst van een song uiteraard passen bij het moment in de dienst. Bovendien zal er een thematiek in zitten, die ook in de Bijbel voorkomt, zodat Bijbellezingen en songs elkaar aanvullen. De bijzondere kracht van U2 in deze tijd is dat de lof van God onomwonden gezongen wordt.

Professionele installatie
Rockmuziek in een grote kerkzaal op klein volume klinkt niet, dus zal er een professionele podiuminstallatie aanwezig zijn, zodat de muziek de kerkzaal geheel kan vullen, slechts weinig minder hard dan bij een popconcert. Ook zal er worden gewerkt met beelden en lichteffecten.
Iedereen is van harte welkom. Voor de regelmatige kerkbezoeker zal deze invulling van een kerkdienst niet vertrouwd zijn en even “schrikken" zijn. Wat zou het mooi zijn om dit alles in een volle kerk te beleven.
* Wie zeker wil zijn van een plaats, kan vooraf per e-mail reserveren. Graag een bericht versturen naar familievanleersum@hotmail.com met opgaaf van naam, adres en het aantal te reserveren plaatsen. Aanvang van de dienst op zondag 31 januari is 16.30 uur. Vanwege de te verwachten drukte (en parkeerprobleem) is het raadzaam vroegtijdig aanwezig te zijn.

Bron: http://www.hoogenlaag.nl/page/Lokaal/Regionaal-Detail/U2-rockdienst-in-Hervormde-Renkumse.483806.news