ROTTERDAM - De gratis nieuwsbrief van de NSGV in het bisdom Rotterdam, jaargang 1, nummer 1, januari 2010, is deze week gelanceerd.

Louise Hillen, voorzitter a.i. van de Rotterdamse afdeling van de landelijke Sint-Gregorius Vereniging (NSGV) schrijft als verwelkoming: 'Vanaf nu houden wij u op de hoogte met informatie over allerlei onderwerpen rond kerkmuziek, haar uitvoerders en toehoorders via de digitale route. Wij verwachten met deze gratis nieuwsbrief een grotere groep te bereiken dan voorheen met "De Stemvork".'

De afdeling onderhield tot voor kort het contact met de leden door middel van een tijdschrift dat drie keer per jaar verscheen. De kosten werden echter te hoog om deze uitgave te continueren..

De nieuwsbrief richt zich op koorzangers en alle anderen die actief met liturgische muziek bezig zijn zoals dirigenten, organisten, pianisten en instrumentalisten. Iedereen die tot deze doelgroep behoort én overige belangstellenden kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief via landelijke website van de NSGV. Een abonnement is gratis.

De Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging (NSGV) is door de Nederlandse Bisschoppen opgericht om in de bisdommen van Nederland de studie en de beoefening van de liturgische muziek te bevorderen en om daarover te waken. Ieder bisdom heeft een eigen afdeling dus ook Rotterdam. Elk rk kerkkoor is automatisch lid van de NSGV.

Bron: www.bisdomrotterdam.nl/Nieuws/Pages/100119nsgvnieuwsbrief.aspx