HAARLEM - Voor het Concours voor Kinderkoren van 13 maart a.s. in Haarlem hebben zich inmiddels 12 koren aangemeld, waarvan 4 uit het bisdom Haarlem-Amsterdam, 3 uit het bisdom Rotterdam en maar liefst 5 koren uit het aartsbisdom Utrecht. Er kunnen maximaal 16 koren meedoen, dus: er is nog plaats voor 4 koren.

We zouden graag zien dat er nog wat meer kinderkoren uit ons eigen bisdom meedoen. Misschien heb je de folder niet ontvangen, over het hoofd gezien of te goed opgeborgen. Misschien wil je wel meedoen, maar ben je er nog niet aan toegekomen om je in te schrijven. Misschien ben je bang dat er te hoge eisen worden gesteld.

We willen jullie graag nog een kans geven om mee te dingen naar één van de prijzen van de vakjury (750, 500 of 250 euro) of één van de twee publieksprijzen. En de eigenlijke winst van het meedoen is een geweldige impuls om de kwaliteit van je koor te verbeteren!

In de bijlage vind je de folder en het inschrijfformulier alsmede de titels van de drie liederen waaruit gekozen kan worden voor het ‘verplichte werk’. Er is vast een lied bij dat je koor kent of nog kan instuderen.

Op maandag 1 februari a.s. moet de inschrijving bij ons binnen zijn, daarna kunnen we om organisatorische redenen geen koren meer toelaten. Mocht het aantal van 16 koren al eerder bereikt zijn dan krijgen jullie allemaal weer een berichtje.

Met hartelijke groet,
Namens de werkgroep Kind Koor Kerk,
Bert Stolwijk
beleidsmedewerker liturgische muziek

Folder
Er wordt in onze kerken veel gezongen, ook door kinderen. Iets om blij mee te zijn, vooral wanneer de zang van goede kwaliteit is. Net als sport geeft zingen meer plezier wanneer je merkt dat je steeds beter wordt. De NSGV wil kinderkoren graag uitdagen om te werken aan verhoging van hun niveau en organiseert daarom een concours voor kinderkoren.

Wanneer en waar?
Het concours wordt gehouden op zaterdag 13 maart 2010 in de Moeder van de Verlosserkerk, Professor Eijkmanlaan 48 in Haarlem-Schalkwijk. We beginnen om 10.00 uur en de prijsuitreiking zal – afhankelijk van het aantal deelnemende koren – uiterlijk om 16.45 uur plaatsvinden.

Voor wie?
Het concours is bedoeld voor álle kinderkoren die zich inspannen om – met de soms beperkte mogelijkheden die ze hebben – een bijdrage te leveren aan de liturgie in hun parochiekerk. We richten ons op de r.-k. kinderkoren in de bisdommen Haarlem, Rotterdam en Utrecht, maar ook koren van andere kerkgenootschappen zijn van harte welkom! Er kunnen maximaal 16 koren meedoen.

De voorwaarden
Ieder koor krijgt 10 minuten om drie liederen ten gehore te brengen:
- één van de liederen dient gekozen te worden uit een lijst die het koor na inschrijving toegestuurd krijgt
- de twee overige liederen zijn vrij te kiezen
- tenminste bij één lied moeten alle aanwezigen het refrein en/of de laatste strofe mee kunnen zingen

De prijzen
De koren die, naar het oordeel van de jury, het best presteren komen in aanmerking voor één van drie prijzen in de vorm van een beker en een geldbedrag:
- 1e prijs: € 750,00
- 2e prijs: € 500,00
- 3e prijs: € 250,00
Leuk om eens een uitstapje te maken of om koorkleding aan te schaffen of …. (vul maar in!)

De jury
De prestaties worden beoordeeld door een deskundige jury onder voorzitterschap van Paul Sanders. Alle koren krijgen na afloop een juryrapport, waarin naast een woordbeoordeling van de prestaties ook tips worden gegeven voor verbetering. Het gaat er uiteindelijk om dat je koor door deelname aan dit concours geïnspireerd wordt!

Publieksprijs
Er wordt ook tweemaal een publieksprijs toegekend. Van ieder koor mag één kind zitting nemen in de publieksjury die het beste koor van de ochtend of het beste koor van de middag aanwijst. En wat is die publieksprijs? Dat houden we nog even geheim, maar we kunnen alvast verklappen dat het smullen wordt!

Inschrijving
Het inschrijfgeld bedraagt € 25,00 per koor. Wanneer uw / jouw koor met dit concours wil meedoen, vul dan het inschrijfformulier in en maak tegelijkertijd het inschrijfgeld over op bankrekening 23 18 72 t.n.v. NSGV Haarlem-Amsterdam o.v.v. concours gevolgd door de naam en de vestigingsplaats van het koor.
Aanmelden kan tot uiterlijk 15 januari a.s. Elk koor dat ingeschreven is ontvangt een schriftelijke bevestiging met de lijst waaruit één lied gekozen moet worden. Daarna wordt de contactpersoon op de hoogte gehouden van alle noodzakelijke informatie.
Wanneer de limiet van 16 koren is bereikt ontvangen de koren die zich daarna nog aanmelden uiteraard zo spoedig mogelijk bericht dat ze niet meer mee kunnen doen.

Consumpties
Er is de hele dag limonade voor de kinderen en koffie en thee voor de volwassenen verkrijgbaar. Bij aankomst betaalt ieder koor slechts € 1,00 per deelnemer (koorleden, dirigent, begeleiders etc. inbegrepen) als bijdrage in de kosten voor deze consumpties.
Overige bezoekers betalen € 2,50 toegang.


Keuzelijst verplichte werken
Als verplicht werk moet ieder deelnemend koor één van de volgende Palmzondagliederen zingen:

1
Op palmzondag (Hosanna)
Job Heeger / Rob van Dijk
(Zing alle dagen I, nr. 24 *; NZV / Callenbach)

2
Palmpasen (Klim in de hoogste bomen)
Hanna Lam / Wim ter Burg
(Alles wordt nieuw I, 25; Callenbach, nu: Kok)

3
Stap voor stap
Eric Reid / Sytze de Vries
(Zingend Geloven 7, nr. 14; Boekencentrum )

* Dit bundeltje is niet meer in de handel verkrijgbaar. Mocht je dit bundeltje niet in je bezit hebben kun je van mij een legale kopie verkrijgen. Bij voorkeur niet de versie gebruiken uit ‘Sterren van de hemel’ (uitg. Code Music).

Inschrijfformulier
Een inschrijfformulier kunt op opvragen bij de heer Bert Stolwijk: bstolwijk@bisdomhaarlem.nl

Bron: Nieuwsbrief nsgv Haarlem-Amsterdam