ROERMOND (RKnieuws.net) - Begin januari is een bundel instrumentale muziek bij de uitvaartliturgie voor blaasensemble verschenen. De bewerkingen en begeleidingen zijn zowel geschikt voor gebruik tijdens de eucharistieviering en avondwake, als tijdens de bijeenkomsten op de begraafplaats of in het crematorium.
De keuze van het repertoire is samengesteld vanuit de parochiepraktijk: van een zestal liederen is een begeleiding voor de samenzang gemaakt (hieronder aangegeven met een *), maar men kan deze ook zonder zang uitvoeren, als instrumentale bijdrage aan de liturgie. Sommige melodieën zijn ook bekend met andere tekst. De bewerkingen van gregoriaanse gezangen zijn niet geschikt als begeleiding van de samenzang (uitgezonderd het Kyrie) maar bedoeld om op de geijkte momenten in de liturgie een aloude traditie levend te houden. Het Panis Angelicus en het Alleluia zijn bekend vanuit het algemeen religieus repertoire, maar waren in de tijd van hun ontstaan voor de liturgie bestemd.

De liederen die gekozen zijn voor deze eerste bundel, betreffen: Alleluia (Wolfgang Amadeus Mozart), Blijf mij nabij - Abide with me*, De Heer is mijn herder (Psalm 23)*, Gij dienaars (Psalm 134 = Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht*), In paradisum, Kyrie eleison*, Lux aeterna, Nearer my God to Thee*, Panis angelicus (César Franck), Requiem, Sanctus, The Lord is my Shepherd (Psalm 23)*, Victimae paschali, Want mijn herder is de Heer (Psalm 23)* en Wie in de schaduw Gods mag wonen (Psalm 91)*

Voordeel van de variabele bezetting waarvoor hier gekozen is, is dat met een minimale instrumentale bezetting van 4-5 personen een volwaardig musiceren mogelijk is, in eerste instantie voor amateurs. Een ander voordeel is, dat een klein ensemble flexibel is wat betreft de plaats in een (kerk-) ruimte, of in de buitenlucht. Het is aan de dirigent / ensembleleider om bij grotere deelname dan de minimale bezetting, een goede verhouding aan te brengen in de verdeling van de instrumenten over de vier partijen.

Ook kunnen zonder veel bezwaren toevoegingen aan de basispartituur gemaakt worden: bijv. het octaveren van stemmen of toevoegen van anderen instrumenten zoals bijv. strijkers. In principe geniet het de voorkeur om van een dubbele of drievoudige bezetting uit te gaan in de vier stemmen (voices) en daar naar believen een fluit, piccolo en orgel aan toe te voegen. Hoe veelkleuriger de 4 stemgroepen zijn samengesteld, des te rijker de klank. Deze bewerkingen kunnen overigens ook dienen voor een volle bezetting van een harmonie- of fanfareorkest.

De omslag wordt gesierd met een afbeelding van de elfde statie – Bewening – uit de kruisweg van kunstenaar Rinke Nijburg. De brochure kan worden besteld via de verzendboekhandel van het bisdom, het Carolushuis: (0475) 386825 (0475) 386825 of www.carolushuis.nl

Een complete set (partituur, orgelpartij en de partijen voor de blazers) kost € 30,--. Meer info: dlkm@bisdom-roermond.nl

Bron: www.rknieuws.net/nieuws/nws.php?id=58958