BRUSSEL (KerkNet/NCR) – Mgr. Guido Marini, sinds 2007 ceremoniemeester voor pauselijke vieringen, dringt aan op een “hervorming van de hervorming” van de katholieke liturgie. “Reeds verschillende jaren gaan er stemmen op voor een hervorming van de liturgie. Wij moeten een stap vooruit zetten in het begrip van de authentieke geest van de liturgie en de viering daarvan.”

Volgens mgr. Marini moet de hervormingsbeweging voortgezet worden die door de concilievaders gestart is, maar die in de praktijk niet altijd even gelukkig gerealiseerd werd. Mgr. Guido Marini verwijst onder meer naar het belang van de continuïteit met de traditie, ook voor liturgische muziek.
Mgr. Guido Marini: “Wij kunnen slechts vooruitgang maken door zowel naar het heden als het verleden van de kerkelijke liturgie te kijken en door dit te beschouwen als een patrimonium dat in voortdurende evolutie is.” Mgr. Marini pleit tevens voor een herwaardering van eucharistische aanbidding, waarin de band met God centraal staat.

Bron: KerkNet
http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=90047

Link naar de uitgesproken rede in het engels

Link naar de rede vertaald in het nederlands