Zondag 20 december jl. is op Radio 5 een radiodocumentaire uitgezonden over de Kathedrale Koorschool van het Bisdom van Paramaribo.

Tools for Community Development
In het kader van het project Tools for Community Development verblijft de uit Nijmegen afkomstige Albert Arens een jaar in Suriname. Hij zal een kathedrale koorschool starten, dirigenten en leerkrachten trainen, jeugdkoren, een bibliotheek en dienstencentrum opbouwen en een muziekkamp organiseren.

Stem van God
Arens: “Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat muziek een taal is en een geschenk van God. Kinderen van jongs af aan hiermee vertrouwd laten raken is een opdracht. Jongeren een plek bieden in de kerk om te groeien als persoon en gelovige is ook een opdracht. In muziek zit liefde, vuur, geborgenheid, troost, warmte, kracht, respect, verbondenheid, solidariteit, vreugde, eeuwigheid: de stem van God.”

Gemeenschapsopbouw
“Het project in Suriname is erop gericht jongeren te betrekken in gemeenschapsopbouw. Muziek is het sleutelwoord. Het geeft inhoud aan hun leven en biedt een daadwerkelijk tegenwicht aan criminaliteit en de harde realiteit van het bestaan hier. Alle generaties voelen zich betrokken en geïnspireerd door de inbreng van de jeugd. Op dit moment bruist en groeit het aan alle kanten in het Bisdom Paramaribo, mede door de groei van de jeugd.”

Heropening kathedraal
“Er heerst een positieve stemming en een grote betrokkenheid in de gemeenschap. De opbouw van de jeugdkoren is de missionaire Kerk in praktijk. Het Kathedrale Koor, als top van de pyramide van het project voor de jeugdkoren, geeft richting aan de jeugdkoren en uitstraling aan de kathedraal als deze weer geopend wordt. Eén van de belangrijkste aspecten hierbij is de innige samenwerking tussen geestelijken, muziekleerkrachten, ouders en het kader.”

Muziek verbindt
“Ik geloof persoonlijk niet in secularisatie: de onafhankelijkheid van mensen laat zien hoe goed of gebrekkig wij als kerk met de mensen omgaan. Je moet van de mensen houden, op ze afstappen en ze enthousiast maken door je eigen ervaringen en overtuiging, of ze nu wel of niet naar de kerk komen. Muziek is daarbij een bijzondere krachtige vorm van communiceren. Suriname verschilt wat dat betreft niet van Nederland. Wat hier mogelijk is, kan in Nederland ook. Daar ben ik absoluut zeker van. Groeien in vreugde en verbondenheid.”

Het Bisdom van 's-Hertogenbosch onderhoudt goede contacten met het Bisdom van Paramaribo. In de Sint Petrus en Paulus Kathedraal van Paramaribo ligt ook de bekende Tilburgse missionaris Peerke Donders begraven.

Om van het project op de hoogte te blijven, zie http://suriname.code-music.nl 

Bron: Bisdom Den Bosch
http://www.bisdomdenbosch.nl/default.aspx?class=item&item=2520