Vanaf september 2008 heet de sectie kerkmuziek van kunstfactor Muziek en Religie. Dit betekent dat Kunstfactor zich ook zal inzetten voor kunstenaars die in andere religieuze contexten hun kunst beoefenen. Daarnaast blijft Kunstfactor actief betrokken bij musici die op het christelijke vlak actief zijn. Deze verbreding is niet van de ene op de ander dag een feit, daarom is er een traject uitgestippeld om deze vorm te geven.

Kerkmuziek binnen de Amateurkunst
Met het veld van kerkmuziek onderhoudt Kunstfactor nauwe banden. De twee hoofdorganisaties waarmee Kunstfactor samenwerkt zijn de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging (NSGV), vertegenwoordiger van de rooms-katholieke kerkmuziek en de Stichting Landelijk Samenwerkingsverband Kerkmuziek (SLSK), waarin participanten zitting hebben die die de protestantse kerkmuziek vertegenwoordigen. Het gaat hierbij zowel om de organistenverenigingen alsook om de vocale sector.
Waar de sectie kerkmuziek in het verleden twee gescheiden beleidsterreinen en medewerkers hanteerde, zijn inmiddels het rooms katholieke en protestantse veld ondergebracht in het algemene beleidsterrein 'muziek en religie'. De adviseur verbindt de verschillende organisaties waar mogelijk, bijvoorbeeld op het gebied van de kinderzang. Of het nu gaat om beleid, kwalitatief-inhoudelijk of op het gebied van organisatie, het stimuleren en verder helpen ontwikkelen van de amateurkunst in een religieuze context is het doel. De adviseur staat open voor elke religieuze organisatie die advies verlangt op het gebied van ontwikkeling van amateurkunst. Respect en waardering voor de verschillende opvattingen over muziek en religie staan hierbij hoog in het vaandel.

Muziek en religie
Vanaf september 2008 heet de sectie kerkmuziek van kunstfactor Muziek en Religie. Dit betekent dat Kunstfactor zich ook zal inzetten voor kunstenaars die in andere religieuze contexten hun kunst beoefenen. Daarnaast blijft Kunstfactor actief betrokken bij musici die op het christelijke vlak actief zijn. Deze verbreding is niet van de ene op de ander dag een feit, daarom is er een traject uitgestippeld om deze vorm te geven.

De deskundigheidsbevordering van de adviseur muziek en religie zal aandacht krijgen in de vorm van studie en een maatjesproject en daarnaast start Kunstfactor in het voorjaar van 2009 met een inventariserend onderzoek per provincie. De adviseur zal, met medewerking van een stagiaire religiewetenschappen, speuren naar initiatieven en organisaties, groot- en kleinschalig, op het gebied van kunst en religie in Nederland. Geïnteresseerden kunnen activiteiten en organisaties ook zelf aanmelden bij de adviseur: e.dijkerman@kunstfactor.nl.
In het jaar 2009 hoopt Kunstfactor tevens een begin te maken met repertoireontwikkeling voor multi- en interreligieuze bijeenkomsten en projecten. Vervolgens zal in het najaar van 2009 een expertmeeting kunst en religieuze diversiteit worden gehouden tijdens welke de samenhang tussen (amateur)kunst en religie wordt onderzocht en de mogelijke ontwikkelingen voor deze kunsten in de toekomst.

Bron: KunstFactor
http://www.kunstfactor.nl/engine;jsessionid=A05DFFB31D01D7528845EE43CDABB6C6?app=kunstfactor&service=classmanager:7003&cmd=open&id=344&sourceId=6