Zaterdag 23 januari 2010 is er in de Mozes en Aäronkerk te Amsterdam een impulsdag voor pastores, begeleiders en vrijwilligers in catechese en jongerenwerk onder het motto ‘Geestkracht ontvangen en doorgeven’. De NSGV Haarlem-Amsterdam levert een bijdrage aan deze dag in de vorm van twee workshops: Bert Stolwijk zal liederen instuderen die goed passen in de liturgie en aansluiten bij het muzikaal idioom van jongeren, bovendien zullen hij en priester Ignas Tilma met de deelnemers in gesprek gaan over de mogelijkheden om muziek, liturgie en jongeren met elkaar te verbinden. De besproken liedbundels zullen ter plekke te koop zijn. Nadere informatie: www.jongbisdomhaarlem.nl. Opgave voor 8 januari 2010.

Bron: www.nsgv.nl/index.php?page=nieuws-ha