Albert de Klerk (1917 – 1998) was 64 jaar lang organist van de St. Josephkerk in Haarlem en van 1956 – 1983 stadsorganist van die stad. Als organist en componist werd hij gewaardeerd door velen, ook ver buiten Nederland. Zijn muzikale nalatenschap werkt niet alleen door in zijn vele studenten, collega’s en toehoorders, maar ook in zijn talrijke composities, geluidsopnames en kritieken bij gelegenheid van de vele concerten en improvisaties.
Reden genoeg om aan hem een studie te wijden. De kerkmusicus Dr. Gerard Sars (St. Odiliënberg, Limburg) heeft in 2008 een studie over het leven en werk van Albert de Klerk voltooid. Hij promoveerde op die studie aan de Johannes Gutenberg Universiteit van Mainz (Duitsland). Die universiteit publiceerde zijn arbeid in een lijvig in het Duits geschreven boek.

Dr. Gerard Sars
… für den flüchtigen Augenblick…
Der Niederländische Organist Albert de Klerk (1917 -1998) – Improvisationals Herzstück seines Wirkens.
Uitgegeven als Boek 14 door het Instituut voor Muziekwetenschappen van deJohannes Gutenberg Universiteit in Mainz (Dsl.)
Are Musik Verlag GmbH Mainz

Dit lijvige boek in het Duits bevat bovendien nogal wat hoofdstukken die vrij (muziek)technisch van aard zijn en alleen te genieten door kenners. Om de persoon van Albert de Klerk en zijn verdiensten voor de (kerk)muziek ook in Nederland breder bekend te maken willen ondergetekenden een nieuw boek in het Nederlands uitgeven.
Deze uitgave wil op een leesbare manier vooral het leven van Albert de Klerk als (kerk)musicus belichten, naast het eerder verschenen “Klerke-werk. Liber amicorum voor Albert de Klerk” van Gert Oost, een uitgave van het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek uit 1992.
Dr. Gerard Sars heeft Frans Lutters uit Roermond benaderd om de eindredactie voor deze uitgave te verzorgen inclusief het vertalen uit het Duits van het biografisch deel van zijn proefschrift. Dochter Brigit de Klerk heeft het leven van haar vader in beeld gebracht met vele foto’s uit het familiearchief en dat van anderen. Zij is daarin bijgestaan door fotografe Juuke Schoorl en Gemma Coebergh bij het maken van de teksten. Dr. Gerard Sars belicht opnieuw en speciaal voor dit boek de betekenis van Albert de Klerk als improvisator op het orgel. Tenslotte heeft Lourens Stuifbergen, oud-student van Albert de Klerk, voor dit boek een lijst met composities van Albert de Klerk samengesteld.

Het nieuwe boek bestaat uit vijf delen en bevat iets meer dan 200 pagina’s.

 Deel I 
bevat de uit het Duits vertaalde biografie over Albert de Klerk; het betreft de integrale tekst uit het proefschrift van Dr. Gerard Sars met alle noten.
 Deel II bevat een groot aantal foto’s uit het archief van de familie De Klerk en anderen; bij die foto’s zijn korte teksten met een anecdotisch/informatief karakter geplaatst.
 Deel III bevat een nieuwe tekst over de betekenis van Albert de Klerk als improvisator op het orgel.
 Deel IV bevat een bewerkt lang interview dat Anton Vernooij met Albert de Klerk had voor NCRV-radio op 25 januari 1989.
 Deel V bevat de lange lijst met composities van Albert de Klerk.

Brigit de Klerk - Frans Lutters - Dr. Gerard Sars - Lourens Stuifbergen

De samenstellers van het boek over Albert de Klerk willen via deze intekenmogelijkheid chterhalen of er voldoende belangstelling bestaat voor het boek. Het boek zal april 2010 verschijnen.
Omvang: iets meer dan 200 pagina’s.
Kosten: € 20,00, excl. verzendkosten (€ 7,95). Het boek kan in Haarlem en in Roermond op een later aan te geven adres afgehaald worden of het kan worden opgestuurd.

Er is een beschikbaar op www.kdov.nl/documents/92970-02%20%281%29.pdf.