BRUSSEL (KerkNet) - In 2006 verscheen een nieuwe, grondig herziene editie van ‘Zingt Jubilate’, het liedboek van de Vlaamse rooms-katholieke kerkgemeenschap. Sinds de publicatie ervan wordt er naarstig verder gewerkt om de geloofsgemeenschappen te helpen het liedboek ook daadwerkelijk in de vieringen te gebruiken. Het materiaal dat daartoe al werd aangemaakt is nu gemakkelijker toegankelijk via de nieuwe website: www.zingtjubilate.be

Op de website is onder meer een gestaag groeiende lijst te vinden met besprekingen van liederen uit ‘Zingt Jubilate’. Elke maand is er een keuze uit de liederencollectie met een bespreking. De commentaren kunnen inspiratie bieden bij de voorstelling van een lied, ter gelegenheid van een zangavond, een koorrepetitie of een homilie die vertrekt vanuit een lied. De site biedt ook informatie over zangavonden die worden georganiseerd om de nieuwe liederen samen te leren ontdekken. In een afzonderlijke rubriek wordt ook een aantal getoonzette antwoordpsalmen voorgesteld. De verzameling begint bij de advent, en wordt stelselmatig aangevuld met uitgewerkte antwoordpsalmen voor alle zon- en feestdagen in elk liturgisch jaar. Uitgangspunt is telkens een van de passende keerverzen zoals die in het liedboek ‘Zingt Jubilate’ werden gepubliceerd. Verder bevat de website nog een uitgebreide reeks liedsuggesties voor alle zondagse eucharistieviering.
De Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg herinnert eraan dat intussen al meer dan 300 liederen uit ‘Zingt Jubilate’ op cd zijn opgenomen in de reeks ‘Door de wereld gaat een lied’ (17 delen). De lijst van alle liederen is te raadplegen op de site.

Bron: Kerknet
http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=89723