Over liturgisch-muzikaal bricoleren in de context van transformerende religiositeit door Martin J.M. Hoondert.
In mei 2008 startte een zorgvuldig samengestelde redactie onder verantwoordelijkheid van de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK) met het werk aan een nieuw liedboek. De opdracht hiertoe werd gegeven door de Protestantse Kerk Nederland, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Remonstrantse Broederschap, de Nederlandse Protestanten Bond en de Nederlands Gereformeerde Kerken. Verdeeld over acht werkgroepen houdt de redactie zich bezig met de psalmen, de revisie van gezangen uit het huidige Liedboek voor de Kerken (1973), nieuwe liederen van eigen bodem, materiaal uit het buitenland, gezangen voor kinderen en tieners, liturgica, overige zangvormen en meditatieve teksten. Het streven is het nieuwe liedboek in 2012 te presenteren.

Op 27 februari 2009 kwam de voltallige redactie van het nieuwe liedboek bijeen in de Bergkerk te Amersfoort voor een studiemiddag. Voor deze middag was ik, als extern deskundige die niet direct betrokken ben bij het samenstellen van het nieuwe liedboek maar het proces wel met grote interesse volg, uitgenodigd een lezing te presenteren en met de redactieleden in gesprek te gaan. Dit artikel is de schriftelijke neerslag van deze lezing.


http://rjh.ub.rug.nl/index.php/jvlo/article/viewFile/999/945