UTRECHT - Op zaterdag 13 februari 2010 vindt in het kader van de vergadering van de AGEC-Muziekcommissie en de aanstaande fusie (2011) van de korenorganisaties Europa Cantat en AGEC (Arbeitsgemeinschaft Europäischer Chorverbände) een conferentie plaats onder de titel Towards a New European Choral Organisation!

Verkend zal worden wat de nieuwe Europese korenorganisatie zal kunnen gaan betekenen voor de Nederlandse koorwereld en wat omgekeerd de Nederlandse betekenis op koorgebied zal kunnen zijn voor de nieuwe Europese organisatie. In vervolg op het succes van Europa Cantat Utrecht 2009 zal ook worden gesproken over verdere initiatieven in Nederland. Daarnaast is een van de thema's 'Componeren in het Nieuwe Europa'. Gasten zijn onder anderen Marietje Schaake (Europarlementariër cultuur, Groenen), Fred Sjöberg (Europa Cantat), Harold Lenselink (Europa Cantat Utrecht), Merlijn Twaalfhoven (componist) en Leo Samama (directeur Nederlands Kamerkoor, componist, musicoloog).
Alle betrokkenen bij de Nederlandse koorwereld zijn van harte welkom tijdens deze conferentie. Het definitieve programma zal begin januari 2010 op deze website worden gepubliceerd, maar belangstellenden kunnen zich nu al melden: agec@kunstfactor.nl

Bron: KunstFactor/Nieuwsbrief December 2009
http://www.kunstfactor.nl/engine?app=kunstfactor&service=classmanager:6783&cmd=open&id=1890